Senpaga Lingvo-Festivalo en Liverpool (NSK)

Lingva Festivalo-Asocio gastigos senpagan lingvo-festivalon sabate, la 5-a de majo 2017, ĉe Biblioteko Liverpool.

Greg CooperLa celo de tiu lingvo-festivalo estas antaŭenigi komprenon pri lingva diverseco, per disponado de “provaĵoj” de pluraj lingvoj kaj kulturoj en amuza etoso.

Ĉefa ero estos fascina prezento de aŭstralia lingvisto, D-ro Gregory Cooper, pri ‘Akĉentoj kaj prononcado’. Dum la fruaj 1980-aj jaroj Dr-o Cooper vojaĝis al fora nordokcidenta Pakistano por studi tiam neskribitan lingvon. Nur per interagado rekte kun la denaskaj parolantoj, li povis lerni la lingvon (la kalaŝamondra), krei sistemon de skribo por ĝi kaj instrui ĝin al la kalaŝaj homoj, kiuj nun registras kaj eldonas siajn proprajn rakontojn kaj kantojn.

Ankaŭ prezentota estos Esperanto, la plej sukcesa internacia lingvo. Krom ĝia rolo en neŭtrala kaj egaleca komunikado, Esperanto ankaŭ povas esti utila kiel “desalta lingvo”: Ĉar ĝiaj simplaj reguloj havas preskaŭ neniujn esceptojn kaj ĉar ĝia gramatika strukturo estas ĉiam klara, komenciĝi per Esperanto povas doni al oni la konfidon kaj solidan bazon, kiuj estas tiom gravaj en lingvolernado.

Aliaj sesioj dum la festivalo inkluzivas paroladoj pri similaĵoj kaj malsamaĵoj inter la indonezia kaj malaja, kaj inter la mandareno kaj kantona, leciono por infanoj pri la farado de vjetnamaj lanternoj, kaj plurkultura tagmanĝo (bonvolu alporti iom da manĝaĵoj por dividi).

La festivalo okazos ĉe Liverpool Library, 170 George Street, Liverpool, de 11 atm ĝis 4 ptm.

Por pli da informo, vizitu languagefestival.org (en la angla).

Bildo: Dr Gregory Cooper, lingvisto

2017 kongreso: fotoj kaj komentoj

Aǔstralia-Novzelanda Kongreso/Somerkursaro – Brisbano (06 – 15 januaro 2017)

La Kongreso kaj somerkursaro 2017 okazis ĉe International House, 1/5 Rock St, St Lucia QLD 4067.

Speciala gasto estis JoMo, kantisto el Okcitanio (Francio), bone konata en Esperantujo pro energiaj kaj dancigaj kantoj.

La programo inkluzivis:

• Klasoj de Esperanto je du niveloj
• Fama aŭstralia aŭtoro Trevor Steele, pri la historio kaj kulturo de Esperanto
• Vespero de teatro kaj muziko
• Bankedo
• Ekskursoj
• Prelegoj pri Esperanto kaj aliaj temoj
• Jarkunveno

Elŝutu tutan programon (285 KB PDF)

Esther Parris (Foto: Peter Johns)

Grup-foto (Foto: Peter Johns)

JoMo prezentas ĉe Queen Street Mall (Foto: Peter Johns)

Heather kreas bobelojn (Foto: Peter Johns)Vidu pli da fotoj »
(Malfermos en nova fenestro)

Comments:

Ĝeneralaj komentoj

 • Mi devas danki por la tre bona kongreso. Mi ne povas trovi ion por kion mi povas plendi.
 • La brisbana kongreso estis tre bona kaj agrabla, kaj mi faris kelkajn novajn amikojn.
 • La kongreso estis bone organizita, estis trankvila etoso, kaj mi ĝojis sidi kaj aŭskulti kaj trempi la lingvon.
 • Tre dankon por la somerkurson! Ĝi estis mia unua kongreso, kaj mi tre ĝuis ĝin.
 • Mi dankas vin por la “familia” etoso kaj por la indulgo de la partoprenantoj. Oni atentigis min – mi parolis kun preskaŭ ĉiuj. Mi partoprenis en aliaj landaj kongresoj, mi neniam trovis tiun etoson – gardu ĝin.
 • Dankon al ĉiuj, kiuj voluntulis la tempon kaj grandan laboron por distri nin, dankon!
 • Mi tre ŝatis partopreni tiun kongreson; vere ĉiuj (manĝaĵoj, loĝejo, prelegoj…) plaĉis al mi.
 • La organizkapablo de la nuna reelektita estraro estas elstara, montrante la valoron de amikaj kunlaboremaj rilatoj, speciale mi pensas, per Skype.
 • Mi ŝatas havi eksterlandanoj ĉe nia kongreso.
 • Ĝenerale la etoso estis bonega kaj mi, kiel maljunulo, ĝuis la ĉeeston de junuloj.
 • La kongreso/somerlernejo de Aŭstralia Esperanto-Asocio en Brisbano estas ja bonega programo.
 • Bona organizado. Ne mankis ĥaoso (sed tio estis malofte), sed estis malmulte da homoj por fari multe da laboro.
 • Ĝi estis mia unua kongreso kaj mi tre ĝuis ĝin!
 • Estis bone por renkonti novajn amikojn.
 • La vetero estis varma kaj humida sed la etoso estis tre agrabla.

Loko/loĝado

 • Mi estas kontenta.
 • Tre bela taŭga loko… malgraŭ la klimato.
 • Loĝado estas bona. Mi ŝatas, ke la loko estas en naturo (multe da arboj, kelkaj birdoj kaj bestoj, eĉ moskitoj).
 • Loĝado estis ege bone.
 • Perfekte, mi ŝatas esti sola en la ĉambro kun kunulo tute proksime.
 • Bona loko – mi ŝatas Internacian Domon.

Manĝaĵo

 • Mi iom dikiĝis en tiu ĉi kongreso. La manĝaĵoj estas tre, tre bona!
 • Bona manĝaĵo. (Tio gravas.)
 • Tute bonaj.
 • Mi povis manĝi tre bonan manĝaĵon; oni atentis pri mia alergio.
 • Mi ne plendis pri la provizo de manĝaĵo. Kial? Ĉar plaĉis al mi la tuta.
 • Manĝaĵo estis bona kaj malmultekosta.
 • Tre bone gustas kaj sufiĉe multa.
 • La manĝaĵo estis bongusta.
 • Mi tre ŝatis la manĝaĵon ĉar ĝi estis diversa kaj ĉiam eblis manĝi vegetare kaj eĉ vegane, se oni volas.
 • Por la prezo – bona.
 • Manĝo pli bona kaj ne tiom teda ol mi anticipis
 • .

Instruadoj

 • Preferus havi klason inter komencantoj kaj progresantoj.
 • Hazel, la virino kiu instruis nin, estas bonega instruisto – klarajn instrukciojn kaj fortan kapablecon de humoro.
 • Mi estas tre dankema por la ŝanco studi kun bonega instruisto, Franciska.
 • Mi ĝuis la tempon lernante en la klaso de Hazel Green. Ŝi estas tre afabla kaj amikeca kaj ni lernis pri multaj aferoj. Mi estas tre kontenta pri kion mi lernis dum unu semajno kaj estas tre ekscitita daŭri lerni Esperanton.
 • Dum kursoj kaj prelegoj, estus utile por mi aŭdi kaj vidi kelkajn vortojn (por helpi mian komprenon).
 • Mi tre ŝatis vidi la viglecon de instruisto Franciska tra la fenestro.

Historiaj prelegoj de Trevor Steele

 • Tre bona ideo ke ni mem preparis prelegojn pri la historio de Esperanto. Mi pli bone komprenas la komencon de la Movado.
 • Mi partoprenis la kurson de Trevor Steele kaj ĝi estis tre interesa, ne nur por la eksterlandanoj sed ankaŭ por aŭstralianoj.
 • Estis bone aŭdi personan sperton pri Esperanto-historio.
 • Ni ĉiuj lernis kaj ĝuis la ĉiutagajn prelegojn de Trevor.
 • Trevor bele rakontas historion, facile kompreneblan.
 • La kurso de Trevor estas aparte taŭga pro kontribuado de partoprenantoj. Trevor mem pro sia vasta scio povis detale dividi kun ni plurajn tre gravajn eventojn en la mondo.
 • La kurso de Trevor kaj liaj studentoj estis kaj ĝuinda kaj informdona.
 • La saĝeco de Trevor estis bonega por mi.

Ekskursoj

 • Bonaj elektoj por la ekskursoj, eĉ por kvinslandanoj, ĉar mi ne ofte havis eblecon viziti la botanikan ĝardenon.
 • Tre ĝuebla ekskurso kun belaj kaj interesaj vidindaĵoj.
 • Laŭ mi Lone Pine estis tre bone por la eksterlandanoj sed ne por aŭstralianoj. Mi tre ĝuis la botanikan gardenon.
 • Unu tagon pli estus pli bone, ĉar mi volas malkovri Aŭstralion, sed mi vidis kangaruojn, koalojn, ktp.

Koncertoj kun JoMo

 • Dancoj kun JoMo amuzigis min.
 • JoMo estis bonega. La loko estis bonega (en la Mall).
 • Estis brila ideo venigi JoMon.
 • La kantado/koncerto feliĉigis min.
 • Kompreneble mi tre ĝuis JoMo kiam li prezentis sian koncerton.
 • Mi tre ĝuis la muzikon de JoMo – plena da vivo!
 • JoMo estis spektakla! Bonega kantisto, kiu vere energie vigligis nin.
 • Tre valoris la mirindan amikan partoprenadon de JoMo kiu espereble helpos la allogadon de novaj lernantoj de Esperanto.
 • Alta punkto de la kongreso kompreneble estis la koncertoj de JoMo.
 • JoMo faris bonajn distraĵojn kaj viglan laboron – gratulon al li por lia kontribuo.

Prelegoj kaj aliaj

 • Prelegoj estis “mojosaj”; mi sufiĉe multe lernis kaj aparte ŝatis la prelegon “Ismoj en arto”.
 • La ludvesperon mi kompreneble tre ĝuis.
 • Mi trovis la prelegojn informaj kaj interesaj pro la temoj kaj la prezentadoj.
 • Bonis havi tre diversajn prelegojn.
 • La prelegoj konsistis el tre miksaĵo de temoj, sed ankaŭ kompreneble per miksaĵo de elparolkapabloj.
 • Mi tre ŝatis la prelegojn, precipe de Jonathan, Andrew, Terry kaj Erlangga.
 • Dankon al ĉiuj kiuj voluntulis la tempon kaj grandan laboron por distri nin.
 • La diverseco de la prelegoj vere ŝatigis min.

Lastaj komentoj kaj konsiloj

 • Dankon al la estraro, kiu faris seriozan laboron. La ideo inviti JoMon estis tre bona.
 • Dankon pro la muziko kaj la kantoj kaj pro la organizado.
 • Havu kongreson en alia parto de Aŭstralio por viziti!
 • Mi dankas la estraranojn por la dek bonajn tagojn.
 • Estus helpeme se oni uzis blankan tabulon por mesaĝoj al ĉiuj.
 • Mi aŭdis pri Esperanto antaŭ longe, sed estis tiu kongreso, kiu montris la vojon al Esperanto-lernado. Mi certe daŭrigos mian pasion por Esperanto. Dankon.
 • Eble vi povus havi ian grupretadreson kiel
 • Yahoo Groups por respondoj al demandoj el partoprenantoj.
 • Nomo-ŝildoj estu en pli grandaj literoj.
 • Se vi havas ĥoruson, ili devas lerni novajn popolajn kantojn, aŭ ne kantu publike.
 • Venu al somerkurson estontece – supriziĝu!
 • Mi kredas ke la pli bona propono, kiun mi povas fari estas ke mi kaj multaj aliaj ĉeestu la kongreson de 2018.
 • Daŭre uzu AEA-monon por inviti spertulojn eksterlandajn por prezenti, por pli riĉigi nian landon.
 • Mi propogandos pri via kongreso.
 • Mi antaŭĝuas la venontajn kongresojn.
 • Por 2018 mi sugestas venigi 20 dancistinojn de la pariza Lido, kun la plumoj. Estus bela efekto en la Mall.

Senpaga Lingvo-Festivalo en Erina (Centra Marbordo de NSK)

Lingva Festivalo-Asocio gastigos senpagan lingvo-festivalon sabate, la 3-a de decembro, ĉe Erina Fair.

Greg CooperLa celo de tiu lingvo-festivalo estas antaŭenigi komprenon pri lingva diverseco, per disponado de “provaĵoj” de pluraj lingvoj kaj kulturoj en amuza etoso.

Ĉefa ero estos fascina prezento de aŭstralia lingvisto, D-ro Gregory Cooper. Dum la fruaj 1980-aj jaroj Dr-o Cooper vojaĝis al fora nordokcidenta Pakistano por studi tiam neskribitan lingvon. Nur per interagado rekte kun la denaskaj parolantoj, li povis lerni la lingvon (la kalaŝamondra), krei sistemon de skribo por ĝi kaj instrui ĝin al la kalaŝaj homoj, kiuj nun registras kaj eldonas siajn proprajn rakontojn kaj kantojn.

Ankaŭ prezentota estos Esperanto, la plej sukcesa internacia lingvo. Krom ĝia rolo en neŭtrala kaj egaleca komunikado, Esperanto ankaŭ povas esti utila kiel “desalta lingvo”: Ĉar ĝiaj simplaj reguloj havas preskaŭ neniujn esceptojn kaj ĉar ĝia gramatika strukturo estas ĉiam klara, komenciĝi per Esperanto povas doni al oni la konfidon kaj solidan bazon, kiuj estas tiom gravaj en lingvolernado.

Kelkaj aliaj lingvoj prezentotaj dum la festivalo inkluzivas: la korea, japana, persa, germana, franca, nederlanda, litova kaj hindia.

La festivalo okazos ĉe Erina Centre, Erina Fair, de tagmezo ĝis 5.30 ptm.

Por pli da informo, vizitu languagefestival.org/cc (en la angla).

Bildo: Dr Gregory Cooper, lingvisto

Raporto pri la trilanda kongreso 2016

Trilanda kongreso de Esperanto kaj somerkursaro, Bandung, Indonezio : 23 – 28 Mar 2016

Jonny M kantas dum la kongreso

Jonny M kantas dum la kongreso

“Selamat datang untuk kongres Esperanto tiga negara pertama.
Bonvenon al la trilanda kongreso de Esperanto.”

Kun tiuj vortoj la tri Esperanto asocioj bonvenigis 101 partoprenantojn, inter ili 40 eksterlandanoj.

Kiam ni (Aŭstralianoj, Indonezianoj kaj Novzelandanoj) decidis starigi trilandan kongreson en januaro 2015 ni hezitis kaj – kompreneble – timis malsukceson. Sed finfine ni povis rikolti kaj ĝui la fruktojn de niaj penoj.

AEA kaj NZEA subtenis la kongreson finance kaj praktike. Inverse IEA helpis nin allogi kelkajn esperantistojn de Aŭstralio, kiuj ĝis nun ne partoprenis naciajn aranĝojn.

Venante el lando, kie la plejparto de Esperanto parolantoj estas maljunaj, la granda nombro da junaj, viglaj studentoj ĉi tie donis al ni pli da espero. Havi tri landojn kaj multe da eksterlandanoj kreis multe pli internacian etoson ol nur nacia kongreso.

La programo estis enhavriĉa. Okazis klaso por komencantoj kaj progresintoj, prezentadoj pri vulkanoj en Aŭklando, la pejzaĵoj, flaŭro kaj faŭno en Aŭstralio, la 2017 UK en Seulo kaj variajn interesajn prelegojn de la junaj Indonezianoj, ekzemple pri orangutanoj, kafo de Javapreanger, la historio de gamelan kaj la eldono de libroj en Indonezio. Juna, energplena repkantisto Jonny M fariĝis tre populara inter la junaj kaj eksterlandaj junuloj.

Granda helpo estis ke la loka Esperanto grupo de Bandung havas fortajn ligojn kun la loka Azio-Afrika Konferenca Muzeo en la urbo. La malferma ceremonio okazis tie kaj ni ankaŭ ĝuis la “Nokton en la Muzeo” dum pluva vespero.

En sudorienta Azio ne abundas esperantistoj kaj tiu trilanda kongreso povas servi kiel modelo por venontaj eventoj en tiu ĉi aŭ aliaj regionoj.

Ni ankaŭ estis tre bonŝancaj havi du UEA estrararojn inter ni. Stefan McGill gvidis la 21-an AMO-seminarion kaj Ŝlosilo (Lee Jungkee) konstante memorigis nin pri la situacio en Azio kaj speciale en Sudorienta Azio kaj la graveco de ĉi tiu kongreso.

Ni decidis starigi la duan trilandan kongreson en 2018. Ni esperas vidi vin (refoje) inter la 28-a de marto kaj 2-a de aprilo 2018 en Bandung en Indonezio.

[ĜISDATIĜO: La kongreso en 2018 fakte okazis en Bekasi, Indonezio.]

Jarkunveno (per Skype): 12 Dec 2015

La jarkunveno de AEA okazos la 12-an de Decembro 2015 je 4:30 ptm (Orienta somertempo) per Skype. Se vi volas preni parton en la kunveno, bonvolu sendi vian Skype-nomon al la prezidanto, Sandor Horvath ĉe sandorhorvath07 [ĉe] gmail.com, antaŭ la dato.

Ni aranĝis ĝin tiel ĉar niaj jarkunvenoj kutime okazas dum kongresoj, sed la venonta okazos en Marto 2016, en Indonezio.

Nova forumo por AEA

Ni eksperimentas kun nova sistemo por enreta diskuto, por anstataŭigi la forumon, kiu rilatis al la malnova retejo. Ĉar tiu forumon havis tre malmulte da aktiveco fine, ni komenciĝas per tre simpla, senpaga sistemo (‘Muut’). Se vi interesiĝas, aliĝu, rigardu ĉirkaŭe kaj faru komentojn, aŭ eĉ komencu iujn novajn temojn.

Nun ekzistas 3 ‘kanaloj’: Ĝenerala (por ĝenerala diskuto), Asocia (por diskuto pri AEA) kaj Lingva (por diskuto pri Esperanto mem).

Vizitu esperanto-aus en Muut nun

Ne forgesu ke ni jam havas publikan grupon en Facebook, plus ekzistas multnombraj aliaj Esperanto-rilataj paĝoj kaj grupoj en Facebook.

2015 kongreso: raporto kaj komentoj

Aǔstralia-Novzelanda Kongreso/Somerkursaro – Melburno (02 – 11 januaro 2015)

Ilia Dewi (Indonezio) kaj Teofilo Jesu Maria de Jesus (Orienta Timoro), dum la ekskurso al St Kilda

Partoprenis 50 homoj el 7 landoj en la kuna aŭstralia kaj novzelanda kongreso kaj somerkursaro ĉe International House, Melburna Universitato.

Ĉar ni vere volas plibonigi niajn rilatojn kun niaj najbaraj landoj ni invitis Ilia Dewi el Indonezio kaj Teofilo de Jesus el Orienta Timoro. Ambaǔ bone reprezentis siajn landojn.

“La kongreso okazis en agrabla etoso kaj niaj akraj internaj problemoj de la lastaj jaroj tutcerte preskaǔ malaperis en la mallumo de historio,” asertis Sandor Horvath, la nuna AEA prezidanto.

Nia Trevor Steele instruis la spertulojn pri la krucmilitoj, Rikardo Newsum gvidis la “progresantojn”, kaj Ilia, nia gasto el Indonezio, instruis la komencantojn.

Kelkaj el la pintaj prezentaĵoj estis surscenigo de la filmo 54 Tagoj kun subteksto en Esperanto, la indonezia vespero, kaj nia unua defora prezentaĵo, far Richard Delamore pri Esperanto-TV.

Ni esperas, ke nia venonta kongreso estos komuna, trilanda (Indonezio, Aǔstralio, Novzelando) dum pasko 2016 en Bandung, Indonezio. Kompreneble ni bonvenigos vizitantojn el ĉiuj landoj.

Chris Krageloh parolas pri interlingvistiko

Pli da fotoj haveblaj

Komentoj de la partoprenintoj

Ĝenerale, la kongreso kaj somerkursaro ricevis pozitivajn komentojn de kelkaj personoj (“bona”, “ĝuinda”, “mi lernis multon”). La organizado de la evento, inkluzive de informo pri kiel iri tien, estis ankaŭ laŭditaj. Tamen, unu respondinto atentigis la neceson allogi pli da gejunuloj.

La kongresejo ankaŭ ricevis pozitivajn komentojn, pro sia konveneco (“ĉio en unu loko”), loĝado, manĝoĉambro, salono, manĝo kaj la amikemaj laboristoj. Unu homo ŝatis la vegetarajn elektojn. Tamen, unu afero pri la ejo, kiu ricevis plej da negativaj komentoj, estis la sendrata interret-konekto (Wi-Fi): tre malfacile konekti (nur kvar iloj povis konekti samtempe) kaj ofte tre nefidinda kaj malrapida.

La lecionoj estis ĝenerale bonricevitaj, kaj ĉiuj tri instruistoj laŭdiĝis. Tamen kvar respondintoj el la lecionoj por progresintoj skribis ke ili preferus nivelon inter “komencantoj” kaj “progresintoj”, kaj unu esprimis malfacilon per la rekta metodo. Unu respondinto en la klaso por spertuloj plendis ke malbona prononcado de iuj partoprenintoj (kiu malfaciligis komprenadon de la teksto) ne estis korektataj.

Pluraj respondintoj laŭdis la programon (“bona mikso de prelegoj”, “bone organizita”, “bona ekvilibro inter ekskursoj, lecionoj kaj individuaj prezentoj”). La ekskursoj estis priskribitaj kiel “ĝuindaj” de tri respondintoj, sed du plendis pri la konfuzo kun temp-kunordigo inter la ekskursoj “Ekologia Melburno” kaj “NGV”. Du respondintoj sugestis ke povus esti pli bona ekvilibro inter Esperanto kaj la angla, kaj unu sugestis posttagmezajn programerojn por komencantoj aŭ malpli spertaj esperantistoj. Aliaj sugestoj estis:
• meti elektaĵojn post vespermanĝo
• havi paroladojn pri Melburno aŭ Viktorio, por tiuj, kiuj vizitas la urbon
• havi programeron por komencantoj samtempe kiel la jarkunsido
• organizi “Google Hangout”, por ke neĉeestantoj povu spekti la prelegojn samtempe el ie ajn en la mondo, kaj por ke ni povu havi pli da prelegoj de neĉeestantoj, kiel la prezento de Richard Delamore.

Unu ekstra komento estis plendo pri la interrompado kaŭzita de dumprograma fotado, aparte kiam fulmo estis uzita.

La kongresa koruso prezentas