Membriĝi

Kiel membro de AEA, vi

  • ricevos Esperanto sub la Suda Kruco, nian oficialan organon
  • rajtos voĉdoni dum la Ĝenerala Jarkunveno de AEA, kaj dum aliaj oficialaj voĉdonadoj*
  • plifortigos la esperantan movadon.

Por novaĵojn kaj ĝisdatigojn pri niaj esperantaj kaj asociaj agadoj, skribu al Roger Springer por ricevi la senpagan ret-novaĵleteron Aŭstraliaj Esperantistoj.

(* Escepte de membroj Asociaj, Familiaj/Junulaj kaj Organizaj)