Esperanto sub la Suda Kruco – nia revuo

ESK 2019-09   ESK 2019-12   ESK 2020-03   ESK 2020-12

La oficiala organo de la Aŭstralia Esperanto-Asocio – kaj ankaŭ por la Novzelanda Esperanto-Asocio – estas Esperanto sub la Suda Kruco (ESK). Ĝi plenas de informoj pri lokaj esperantaj eventoj, la plej lastaj libraj recenzoj, interretaj sugestoj, ŝercoj, konkursoj, klarigoj por komencantoj, kaj multaj aliaj utilaj kaj interesaj novaĵoj.

Membroj de AEA ricevas ĉi tiun amuzan kaj informan revuon. Por informoj pri membriĝo al AEA, vidu nian membriĝan paĝon.

Kontribuoj al Esperanto sub la Suda Kruco ĉiam estas bonvenaj ĉe esk@esperanto.org.au. Bonvolu inkluzivi alt-kvalitajn fotojn se eblas.

Aktuala numero

Volumo 27[3], numero 140: decembro 2020

Antaŭparolo, Terry Manley
Kuraĝo en malfacilaj situacioj, Charles Stevenson
Marŝado de Monto Royal al Monto Allyn, Terry Manley
“Savaĝuloj—sed foje nobluloj”, Trevor Steele
La vivo de asocio, Franciska Toubale
Rakonto pri du sistemoj (Parto 1-a), Igor Mostin, tradukita de Marumi Smith
Informo pri la Aŭstralia kaj Nov-Zelanda Kongreso kaj Somerkursaro 9–13 januaro 2021
Al la katamantoj, Franciska Toubale
Ne manĝu kadavrojn!, Bob Felby
Mia pasio: katedraloj, David Ryan
Monataj prelegoj: surrete kaj rektelsende

Pasintaj numeroj

The Australian Esperantist (La Aŭstralia Esperantisto) – dua serio

(Antaŭvenaĵo de ESK)

La Rondo

(Antaŭvenaĵo de The Australian Esperantist – dua serio)

La Informilo

(Antaŭvenaĵo de La Rondo)

The Australian Esperantist (La Aŭstralia Esperantisto) – unua serio

(Antaŭvenaĵo de La Informilo)

Disponeblas ankaŭ iuj aliaj numeroj, en formato PDF. Por pliaj informoj, bonvolu sendi mesaĝon al info@esperanto.org.au

Pri sendado de artikoloj al ESK

Artikoloj – aŭ dosierujoj enhavantaj artikolojn kaj fotojn – povas esti senditaj al ESK per esk@esperanto.org.au.