Esperanto sub la Suda Kruco – nia revuo

ESK 2019-09   ESK 2019-12   ESK 2020-03   ESK 2020-12   ESK Marto 2021

La oficiala organo de la Aŭstralia Esperanto-Asocio – kaj ankaŭ por la Novzelanda Esperanto-Asocio – estas Esperanto sub la Suda Kruco (ESK). Ĝi plenas de informoj pri lokaj esperantaj eventoj, la plej lastaj libraj recenzoj, interretaj sugestoj, ŝercoj, konkursoj, klarigoj por komencantoj, kaj multaj aliaj utilaj kaj interesaj novaĵoj.

Membroj de AEA ricevas ĉi tiun amuzan kaj informan revuon. Por informoj pri membriĝo al AEA, vidu nian membriĝan paĝon.

Kontribuoj al Esperanto sub la Suda Kruco ĉiam estas bonvenaj ĉe esk@esperanto.org.au. Bonvolu inkluzivi alt-kvalitajn fotojn se eblas.

Aktuala numero

Volumo 28[1], numero 141: marto 2021

Antaŭparolo, Terry Manley
La ina kontribuo al homeco, Charles Stevenson
Pensoj pri la reta Somerkursaro, Marc Schmidt
Manĝeblaj insektoj en Madagaskaro, Donald Rogers
Mia esperantista vivo, Carlo Minnaja
Rakonto pri du sistemoj (II), Igor Mosin, tradukite de Marumi Smith
Efike prelegi, Jonathan Cooper
Ĉu nova nomo por Nov-Zelando?, David Ryan
Ni kongresis virtuale unuafoje, Katja Steele, Sandor Horvath kaj Jonathan Cooper
Whanganui: vizitinda urbo en NZ, David Ryan
Financa raporto de AEA, Heather Heldzingen

Pasintaj numeroj

The Australian Esperantist (La Aŭstralia Esperantisto) – dua serio

(Antaŭvenaĵo de ESK)

La Rondo

(Antaŭvenaĵo de The Australian Esperantist – dua serio)

La Informilo

(Antaŭvenaĵo de La Rondo)

The Australian Esperantist (La Aŭstralia Esperantisto) – unua serio

(Antaŭvenaĵo de La Informilo)

Disponeblas ankaŭ iuj aliaj numeroj, en formato PDF. Por pliaj informoj, bonvolu sendi mesaĝon al info@esperanto.org.au

Pri sendado de artikoloj al ESK

Artikoloj – aŭ dosierujoj enhavantaj artikolojn kaj fotojn – povas esti senditaj al ESK per esk@esperanto.org.au.