Aŭstraliaj Esperantistoj: Novaĵletero de ĉiuj Australiaj Esperantistoj

Aŭstraliaj Esperantistoj estas ret-novaĵletero, kunmetita de Roger Springer. Ĝi aperas almenaŭ semajne, aŭ pli ofte se necesas.

Por ricevi senpagan ekzempleron ĉiusemajne per retpoŝto, sendu vian nomon, urb(et)on, landon kaj retpoŝtadreson al rogerspringer@tpg.com.au.

Pasintaj numeroj