Ĉiumonata prelegserio per Zoom

Viro, kaj virino en tradicia mongoliaj vestoj

So GILSU kaj Tatjana LOSKUTOVA (18 Aprilo)

La 3-an dimanĉon de ĉiu monato
16:00 – 18:00 Sidnej-tempe (UTC+10: Rimarku, ke Sidnejo ne plu estas en somera tempo)

Programo

16 Majo 2021

(Anoncota)

Se vi deziras partopreni, aŭ se vi mem volus prezenti ion, bonvolu sendi mesaĝon al:
prezidanto@esperanto.org.au

Antaŭaj sesioj

18 Aprilo 2021

La strategio de la Esperanto-movado en Azio, 1989–1995 – So GILSU (Koreio)
La dua parto de la esplorado de la historio de Esperanto en Azio.
Esperanto-instruado: iom el mia sperto en aziaj landoj – Tatjana LOSKUTOVA (Rusio)
“De post la vizito en Ĉinio (la 89a UK, en 2004) kaj la vojaĝo al Japanio (la 92a UK, en 2007) mi sopiris pri Azio. Tamen ne nur ekzotikeco logis min, sed ankaŭ emo helpi al lokaj esperantistoj integri kaj disvastigi la Internacian Lingvon en socian kaj kulturan vivon. Rezulte: Esperanto-instruado en sep aziaj landoj.”
Rimarku: Pro neeviteblaj tialoj, la sonkvalito ne estas bona. Ni pardonpetas.

21 Marto 2021

La azia Esperanto-movado en la komenco: 1965–1990 – So GILSU (Koreio)
La unua parto de tri prelegoj pri la Esperanto-movado en Azio/Oceanio. La serio daŭros dum la aprila kaj maja sesioj.
Rekrei la paradizon – Paulo S VIANA (Brazilo)
La mondkonata brazila fotografiisto Sebastião Salgado kaj lia edzino Wanick Salgado de pluraj jaroj engaĝiĝis en ampleksan projekton por rearbarigi la Atlantikan Arbaron, en Brazilo – gravan ekologian sistemon, kiun la homoj jam detruis je 90 procentoj de ĝia areo. Ilia agado inspiras aliajn homojn fari la samon kaj estas internacie rekonata.

21 Februaro 2021

Amnestio Internacia – Trevor Steele (Aŭstralio)
Trevor klarigis la komencon, la historion, la celojn kaj la principojn de tiu mondfama asocio, kaj menciis kelkajn el ĝiaj atingoj.
Kiu mi estas? DNA por genealogio – Joanne Johns (Aǔstralio)
Aǔdu pli-stranga-ol-fikcian rakonton pri naǔ-jara serĉo por unu amorema ŝipano. Ĉu eblas trovi familianon sen eĉ nomo?
RIMARKU: Pro kialoj de privateco, tiu prelego ne estas spektebla en YouTube.

20 Decembro 2020

ACM: Afrika Centro Mondcivitana – François HOUNSOUNOU (Benino). ACM Benino estas ne-registara organizo neprofitcela. Ĝi havas duoblan rolon: edukado kaj Esperanto. François klarigis ĝian rolon. [Rimarku: Bedaŭrinde, la son-kvalito de la originala prelego – pro malbona retkonekto – estis tro malalta, do tio estas re-registraĵo.]
Iniciato Komunikadmasko – Rainer Kurz (Germanio). Rainer fondis la iniciaton komunikadmasko.org. La neprofitcela teamo disvolvas travideblajn maskojn kontraǔ KOVIM-19, por ke ni baldaǔ povos rekomenci normalan vivon ne endanĝerigante aliajn.

15 Novembro 2020

Eldonejo Lorenz: 45 jaroj disvastigante spiritismon kaj Esperanton – Alvaro Motta (Brazilo)
La filipina lingvo: krizo pri identeco? Kurioza produkto de kolonia memoro – Albert Stalin Garrido (Filipinoj)
La filipina lingvo, oficiale la nacia lingvo de Filipinoj, havas kuriozan elementon: ĝi estas konfuza mikso de pluraj lingvoj, lokaj kaj fremdaj. Kiel tio efikas sur ĝiajn parolantojn? Ĉu vi povos kompreni kelkajn frazojn? Rigardu la kuriozan lingvopolitikon en Filipinoj, mem spuron de jarcentoj de koloniaj radikoj.

18 Oktobro 2020

MAS (Monda Asembleo Socia) – Pere de bildoj, Eddy Raats (Belgio) klarigis la statutojn de MAS, poste parolis pri MAS-eldonoj kaj montris la kovrilojn de kelkaj novaj eldonoj. Fine li prezentis kelkajn el siaj verkoj kaj parolis pri sia nuna projekto.
KER ekzamenoj – Szabolcs SZILVA (Hungario/Pollando) klarigis la signifon de KER-ekzamenoj kaj gvidis kelkajn interagajn taskojn kun la partoprenantoj. Li ankaǔ prezentois sian novan libron, Pri Kio Temas.(Atentu: Szabolcs SZILVA ne oficiale reprezentas la KER-teamon.)

20 Septembro 2020

Mia esperantista vivo – Fama esperantisto Carlo Minnaja esploris sian tre varian esperantistan vivon kaj ankaŭ aludis al kelkaj ne-esperantistaj partoj.
Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE)Manfred Westermayer el Germanio prezentis la historion, la evoluon, la celojn, atingojn kaj la nunan situacion de AVE. Informo pri AVE

16 Aŭgusto 2020

Historiaj pandemioj kaj la sekvojTrevor Steele (Aŭstralio)
Kenwood House: historia domego en norda LondonoAnna Löwenstein (Britio). Anna estas volontulo (en pli feliĉaj tempoj) ĉe Kenwood House en norda Londono. Tiu bela domego estas nun plena je elstaraj artaĵoj el la 17a ĝis 19a jarcentoj. Anna montris kelkajn el la plej gravaj pentraĵoj, kaj rakontis iujn neatenditajn faktojn pri la homoj, kiuj loĝis tie antaŭ 250 jaroj.

19 Julio 2020

Monato – 40 jaroj: La historio de la mondfama Esperanta revuo – Paŭl Peeraerts (Belgio), ĉefredaktoro de Monato
La ĉefaj sociosciencaj kialoj kaj efikoj de KOVIM-19, kaj kiel Hungario sukcesis trakti la epidemion – D-ro Márkus Gábor (Hungario), ekonomikisto kaj verkisto

Venonta datoj

20 Junio 2021
18 Julio 2021
15 Aŭgusto 2021
19 Septembro 2021
17 Oktobro 2021
21 Novembro 2021
19 Decembro 2021

Kongreso 2021 en YouTube

Bildetoj de 5 filmetoj
Spektu la prelegojn kaj aliajn sesiojn de la Aŭstralia kaj Nov-Zelanda virtuala kongreso kaj somerkursaro de Esperanto, en YouTube.

Bonvolu spekti, ŝati, kaj meti komentojn.

Viziti la Kanalon de “Esperanto Australia” en YouTube

Efike prelegi

De Jonathan Cooper, sabaton, la 9-an de januaro 2021.
Kiam la programo PowerPoint lanĉiĝis en 1989, ĝi donis al homoj potencan ilon por prelegi kaj prezenti. Tamen, kun tiu potenco venis danĝero. Ne longe poste aperis la esprimo “Mortigo per PowerPoint”. Ĉefaj aferoj, kiuj kontribuas al tiu fenomeno, inkluzivas konfuzajn grafikojn, lumbildojn kun tro da teksto, kaj prelegantojn, kies ideo pri bona prezentado estas laŭtlegi plurajn lumbildojn. Ĉi tiu mallonga prelego ampleksas: kiel plani kaj strukturi vian prelegon, kiel kapti la intereson de via spektantaro, kaj plurajn teknikajn konsilojn.

Kuiri kun Helen

Demonstro de kuirado de Helen Palmer, sabatojn, la 9-an kaj 12-an de januaro 2021.
En parto 1, Helen montras kiel prepari majonezon. En parto 2, ŝi kreas farĉitajn ovojn.

Indiĝenaj lingvoj en Aǔstralio

De Sandor Horvath, sabaton, la 9-an de januaro 2021.
Sandor klarigas la historion kaj la nunan situacion de Aborigenaj lingvoj en Aǔstralio.

Esperanto-instruado: iom el la sperto

De Tatjana Laskutova, sabaton, la 9-an de januaro 2021.
Tatjana parolas pri sia Esperanto-instrusperto en kvin eŭropaj landoj kaj Sovetunio/Rusio.
Rimarku: Pro neeviteblaj tialoj, la sonkvalito ne estas bona. Ni pardonpetas.

La abeloj kaj la nevidebla

De Istvan Ertl, sabaton, la 9-an de januaro 2021.
István prezentas la libron de aǔstra verkisto Clemens Setz, Die Bienen und das Unsichtbare (La abeloj kaj la nevidebla), kiu temas pri artefaritaj lingvoj, precipe Esperanto, kaj antaŭ ĉio pri ilia beletro. Clemens estas fama aŭtoro kun sufiĉe vasta legantaro fidela, kaj li estas absolute ravita de Esperanto, kiun li ankaǔ bone lernis. Istvan korespondas kun li parte en Esperanto.

EUROKKA, Vinilkosmo kaj Esperanto-muziko

De Floréal Martorell, sabaton, la 9-an de januaro 2021.
Vinilkosmo estas eldonejo kaj vendejo de Esperanto-muziko, prizorgata de Floréal Martorell. En la plurlingva retejo de Vinilkosmo eblas rekte mendi ties eldonaĵojn kaj aliajn vendatajn kompakt-diskojn kaj kasedojn. La unuaj eldonaĵoj de Vinilkosmo aperis en 1990 (kompilo de Amplifiki kaj La Rozmariaj Beboj) kaj 1995. Intertempe eldoniĝis pli ol 140 muzikalbumoj. Fine de 2015 Vinilkosmo lanĉis ABONKLUBO-n por aliro al sia esperanta muzik-katalogo per justa elsendfluo ĉe diMusic (Muzik Diverseco).

UEA-prezidanto respondas

La prezidanto de la Universala Esperanto-Asocio, Duncan Charters, respondas al diversaj demandoj, dimanĉon, la 10-an de januaro 2021.
Duncan verkis novjaran mesaĝon en la januara numero de la revuo, Esperanto.

Koloroj

De Jonathan Cooper, dimanĉon, la 10-an de januaro 2021.
Jonathan, eksa artmuzea klerigisto, prelegas pri la scienco kaj arto de la miksado kaj percepto de koloroj.

La asocio Nova Familio kun siaj georfoj

De Betti Maul, dimanĉon, la 10-an de januaro 2021.

La granda periodo de la Benina historio

De François Hounsounou, dimanĉon, la 10-an de januaro 2021.
Benino estas malgranda lando, gvidita de diversaj reĝoj. Ĝi havas kvindek ses lingvojn kaj diversajn religiojn.

TEJO – Sinprezento

De estraranoj de TEJO, Charlotte Scherping Larsson, Rogier Huurman kaj Albert Stalin Garrido, dimanĉon, la 10-an de januaro 2021.
Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO) estas organizo de junaj esperantistoj kun individuaj membroj, kaj landaj kaj fakaj sekcioj, en pli ol 40 landoj. TEJO estas la jure memstara junulara sekcio de Universala Esperanto-Asocio. Ĝi prezentas sin por diskonigi sian agadon, varbi novajn membrojn kaj patronojn, kaj malfermi potencialajn kunlaborojn inter ĝi kaj esperantistoj de Oceanio.

SAT preskaŭ centjara!

De Vinko Markovo, dimanĉon, la 10-an de januaro 2021.
Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT) fondiĝis dum aŭgusto 1921, do festas sian centjariĝon okaze de la venonta sudhemisfera vintro. Post rapida skizo pri ĝia historio, Vinko Markovo, prezidanto de la Plenum-Komitato de SAT, prezentas la nunan funkciadon kaj lastatempajn atingojn de de la asocio. Li ankaŭ respondas al demandoj de la partoprenontoj.

Demandoj kaj respondoj de Humphrey Tonkin

Humphrey Tonkin, eks-prezidanto de UEA kaj estrarano de la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED), respondas al diversaj demandoj., lundon, la 11-an de januaro 2021.

Permakulturo

De Mara Molnja, lundon, la 11-an de januaro 2021.
La grundo eroziiĝas, la klimato plivarmiĝas, kaj al multaj mankas akvo kaj manĝaĵo. Ĉu solvo ekzistas kontraŭ problemoj prohomaj? Mara prelegas pri permakulturo, la maniero agi kun la naturo, ne kontraŭ ĝi, kaj esploras eblecojn por la estonteco.

Amuza vojaĝo tra filozofio

De Jonathan Cooper, lundon, la 11-an de januaro 2021.
Jonathan faras nemetodan esploradon pri kelkaj aspektoj de filozofio.
[RIMARKU: Bedaŭrinde, registrado de la originala prelego ne okazis, do ĉi tio estas nova registraĵo, sen demandoj kaj respondoj.]

Aŭstralio kaj Nov-Zelando en 2021, kaj poste

De David Ryan, lundon, la 11-an de januaro 2021.
Diskuto pri kelkaj eblaj ŝanĝoj en nia socio en Aŭstralio kaj Nov-Zelando en 2021 kaj en postaj jaroj.

La kosma programo, Artemiso

De Carlos Spinola, lundon, la 11-an de januaro 2021.
Ambicia plano por kunhoma luna esplorado rigardante Marson. En decembro 1972 finiĝis la projekto Apolono, kiu alportis homon al rekta esplorado de Luno. Nun, post 48 jaroj, jam estas survoje nova ambicia programo por konstante daŭrigi ĝin, la programo Artemiso, ĝemelfratino de Apolono. Carlos prezentas la kuntekston de tiu programo, kiel la evoluon de scienco, teknologio kaj spaca industrio en la lastaj jaroj, kaj la partoprenon de privataj kompanioj en la kosma esplorado. Li ankaŭ parolas pri la esencaj punktoj de Artemiso: la Haloa orbito, kie situos nove dezajnita internacia kosmoŝipo nomiĝinta “Enirejo al profunda kosmo” (DSG), la dezajno de reuzeblaj surlunigiloj (ventontan februaron estos decidita la gajninto/j), la proponoj de lunaj surfacaj esploragadoj, la plano de la planitaj lanĉoj dum la venontaj jaroj, ktp. Pri Carlos Spinola

ILEI: Tutmonda ligo kun gigantaj taskoj

De Mireille Grosjean, lundon, la 11-an de januaro 2021.
Mireille estas prezidantino de ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj) de 2013. ILEI prizorgas regulajn taskojn kaj lanĉas projektojn. La Ligo eldonas librojn kaj fruktodone kunlaboras kun edukado.net. Tiel la instruistoj ricevas efikan subtenon.

Videoludoj kaj la traduko

Prelego kaj laborsesio gvidita de Mara Molnja kaj Cam Burton, mardon, la 12-an de januaro 2021.
En la tagoj de Zamenhof, neniu esperantisto povus antaŭvidi la komputilon kaj ĝiajn ŝanĝojn al la amuziĝo. Kiel ni povas nun disponigi Esperantaĵojn ene de la videoluda medio? Mara kaj Cam esploras la virtualan tradukadon, kaj gvidas kuntradukadon de fama videoludo.

Apokalipsaj paroloj kaj koincidoj

De Paul Desailly, mardon, la 12-an de januaro 2021.
La koneksoj inter la bahaa kredo kaj la Esperanto-movado karakterizas la bazon de tiu parolado, la diferencojn inter bahaismo kaj aliaj mond-religioj, kaj kial tre malmultaj bahaanoj esperantistiĝas.

Cikadoj: La sono de somero en mia ĝardeno

De Terry Manley, mardon, la 12-an de januaro 2021.
Ĉi-jare (2021) la cikadoj multnombras en la ĝardeno de Terry kaj en multaj lokoj tra Nova Sud-Kimrio. Por iuj la zumado de la cikadoj alvenigas la aŭstralian someron. Kiaj estas tiuj insektoj?

La Esperanto-movado en Orienta Timoro/Timor Leste

De Cornelio dos Santos Verdial, mardon, la 12-an de januaro 2021.
• Kie estas Orienta Timoro?
• Kiam komencis Esperanto en Orienta Timoro?
• Kiel funkcias Esperanto en Orienta Timoro?

Vivo de “Germanaj Specialistoj” en Sovetunio en la jaroj 1946 ĝis 1958

De Emma Breuninger, mardon, la 12-an de januaro 2021.
Post la Dua Mondmilito, ĉiuj kvar venkintaj potencoj (Usono, Britio, Francio kaj Sovetunio) tre interesiĝis pri la scio de germanaj sciencistoj. En la frua mateno de la 22a de oktobro 1946 pluraj mil sciencistoj (inĝenieroj, teknikistoj, fizikistoj, kemiistoj, ktp.) en la Soveta Okupata Zono (posta GDR) kaj Orienta Berlino estis vekigitaj pere de sovetaj soldatoj, kiuj legis al ili dekreton de Stalino, laŭ kiu ili estis devigataj al 5 jaroj da laboro en Sovetunio. Kelkajn horojn poste ili jam estis en la trajno. La familianoj devis akompani ilin. De 5 jaroj fariĝis pli ol 11 jaroj. La lastaj “specialistoj” ne povis reveni hejmen ĝis 1958. Unu el ĉi tiuj familioj estas tiu de Emma Breuninger. Ŝi mem naskiĝis dum tiu tempo en Moskvo.

Efika diskonigado kaj instruado de Esperanto en la reto

De Adonis Saliba, merkredon, la 13-an de januaro 2021.
En la lastaj jardekoj, la Esperanto-movado ŝanĝis siajn bazojn de kontaktoj favore al la retaj. Certe, la estontaj esperantistoj estas en la reto kaj ni devas atingi ilin per efika anoncado kaj akceptprogramo. “Programo Mia Amiko” (PMA), bazita en Brazilo, neligita al iu ajn tradicia institucio, jam de 9 jaroj faras tiun taskon surbaze de volontula servo, senpaga diskonigado, vivelsendaj lecionoj kaj internaciaj virtualaj kunvenoj.

Montru kaj rakontu

Diversaj homoj montras interesajn objektojn kaj parolas pri ili, merkredon, la 13-an de januaro 2021.

La iniciato “Laboro por rifuĝintoj”

De Rainer Kurz, merkredon, la 13-an de januaro 2021.
En 2015, Rainer Kurz kun kvar studentoj de Universitato de Stuttgart-Hohenheim kreis interretan merkatejon por rifuĝintoj kaj entreprenoj, kiu ŝatas dungi rifuĝintojn. La projekto recevis diversajn premiojn. Multaj ĵurnaloj in Germanio, Francio, Aŭstralio kaj Esperantujo raportis pri ĝi. Rainer ankaŭ parolas pri sia sperto krei propran agadon por helpi rifuĝintojn.

Ŝparporketoj: Kiel kaj kial mi kolektas ilin

De Gražina Opulskiene, merkredon, la 13-an de januaro 2021.
Gražina el Litovio jam dum tri jardekoj kolektas ŝparmonujajn porkojn. Ŝi prezentas kelkajn kaj klarigos sian amaferon kun la porkoj.

Prelegoj spekteblaj per YouTube (septembro 2020)

2 prelegoj en YouTube

Du pluaj prelegoj per Zoom, organizitaj de Aŭstralia Esperanto-Asocio, estas nun spekteblaj:
Dimanĉon, la 16-an de aŭgusto 2020

Kanalo YouTube de Aŭstralia Esperanto-Asocio (“Esperanto Australia”):
www.youtube.com/channel/UCroGoFIlRT6nnni-hXve6ww

Prelegoj spekteblaj per YouTube (aŭgusto 2020)

2 prelegoj en YouTube

Du pluaj prelegoj per Zoom, organizitaj de Aŭstralia Esperanto-Asocio, estas nun spekteblaj:
Dimanĉon, la 16-an de aŭgusto 2020

Kanalo YouTube de Aŭstralia Esperanto-Asocio (“Esperanto Australia”):
www.youtube.com/channel/UCroGoFIlRT6nnni-hXve6ww

Du prelegoj nun spekteblaj per YouTube (julio 2020)

Du prelegoj per Zoom, dimanĉon, la 19-an de julio 2020, organizitaj de Aŭstralia Esperanto-Asocio:

 • Monato – 40 jaroj”: La historio de la mondfama Esperanta revuo – Paŭl Peeraerts (Belgio)
  youtu.be/vnZ7rgO_62M
 • La ĉefaj sociosciencaj kialoj kaj efikoj de KOVIM-19, kaj kiel Hungario sukcesis trakti la epidemion” – D-ro Márkus Gábor (Hungario)
  youtu.be/6ezevwzw4LU

Kanalo YouTube de Aŭstralia Esperanto-Asocio (“Esperanto Australia”):
www.youtube.com/channel/UCroGoFIlRT6nnni-hXve6ww

Paŭl Peeraerts and cover of Monato magazine

Paŭl Peeraerts

 

Gabor Markus and table of figures

Dr Gabor Markus

Virtuala Unu-taga Kongreso

Dimanĉon, la 7-an de Junio 2020
Per Zoom

ĜISDATIĜO 11-jun-2020: Spektu Videaĵojn
5 Esperantists

Duncan Charters, Katalin Kováts, jOmO, Renato Corsetti, Keyhan Sayadpour

AEA organizis virtualan vintran kongreson dum la tuta tago.

Ni havis la jenajn eksterlandajn prezentantojn:
• Duncan Charters, Usono
• Katalin Kováts, Nederlando
• jOmO, Francio
• Renato Corsetti, Britio
• Keyhan Sayadpour, Irano

Ni ankaǔ oraganizis kelkajn lingvo-klasojn por komencantoj.

Partoprenado estis SENKOSTA. Oni povis partopreni la tutan tagon aǔ elekti nur kelkajn sesiojn.

PROGRAMO

[Tempoj laŭ orienta Aŭstralio (UTC+10:00)]

08:30
Malferma “ceremonio”: Bonveno, klarigoj pri la programo

09:00
Esperanto dum KOVIM-19 – Duncan Charters, Usono (prezidanto de UEA)

10:00
La Enciklopedio de Adam Lindsay Gordon – John Adams kaj la Esperanto-Kafoklubo de Torquay

10:30
Fama-nekonata virino el Adelajdo – Katja Steele, Aŭstralio

10:45
Kvizo: Lingvoj kaj geografio – Benno Lang, Aŭstralio

11:00
Kafopaŭzo

11:30
La pandemio KOVIM-19 kaj la sansistemo en Irano – Keyhan Sayadpour, Irano (prezidanto de la Irana Esperanto Asocio)

12:30
Tagmanĝo

13:30
Taglibroj el la Infero: kronikoj de Viktor Klemperer – Trevor Steele, Aŭstralio
Viktor Klemperer estis judo, kiu mirakle travivis la 12 jarojn de Hitler.

14:30
Montessori edukado – Penny Vos, Aŭstralio
Kio ĝi estas, kaj kiel ĝi prezentas eblecojn kaj por kaj per Esperanto

15:30
Kafopaŭzo

16:00
Gravaj eroj pri la instruado de Esperanto – Katalin Kováts, Nederlando

17:00
Kiel mi verkas kantojn – jOmO, Francio (mond-fama kantisto)

18:00
Vespermanĝo

19:00
La angla kaj Esperanto – Renato Corsetti, Britio

20:00 → 
Neformala babilado

2020 kongreso: komentoj kaj fotoj

Aǔstralia kaj Nov-Zelanda Kongreso kaj Somerkursaro – Aŭklando, Nov-Zelando (10a – 19a Januaro 2020)

La Kongreso kaj somerkursaro 2020 okazis ĉe St Francis Retreat Centre, 50 Hillsborough Road, Mt Roskill, Aŭklando, Nov-Zelando.

Niaj specialaj gastoj estis Duncan Charters, la nova prezidanto de UEA, kaj Stefan MacGill, fama verkisto kaj eks-vicprezidanto de UEA (2013–2019). Inter la programeroj estis ludvespero, tuttaga ekskurso al belaj naturaj lokoj proksime al la urbo, gvidata vizito al Aŭklanda Art-Galerio, kaj seminario por “Aktivula Maturigo” (AMO), kiu temis pri trejnado por altigi kapablojn de niaj aktivuloj.

Elŝutu tutan programon (304 KB PDF)

Grupfoto de kongresanoj
Malantaŭa vico: (de maldekstro) 1. Paŭlo Garwood, 2. Helen Palmer, 3. Georgia Naish, 4. Cecily Lee, 5. Vicky Crickett, 6. Rouan Van Ryn, 7. Franciska Toubale, 8. Emma Breuninger, 9. Chris Krageloh.
Meza vico: 1. Martin Purdy, 2. Don Rogers, 3. Vere Williams, 4. Penny Vos, 5. Ivan Pivac, 6. David Dewar, 7. Karlo Egger, 8. Berni Heinze, 9. Michael Carney, 10. Erin McGifford, 11. Eileen Jones, 12. Paul Desailly, 13. Cindy Lu, 14. Stephen Pitney, 15. Mara Molnja (Marie Elliott).
Antaŭa vico: 1. Kam Lee, 2. Ellen Thackray, 3. David Ryan, 4. Indrani Beharry-Lall, 5. Sandor Horvath, 6. Bradley McDonald, 7. Jonathan Cooper, 8. Heather Heldzingen, 9. Duncan Charters, 10. Stefan MacGill, 11. Zhang Wei (Wayne).
Mankas en la foto: John Hyndman, Marumi Smith, Gary Smith.
Foto: Kam Lee

Emma Breuninger parolas al la grupo
Emma Breuninger parolas pri “Vivo de ‘Germanaj Specialistoj’ en Sovetunio en la jaroj 1946 ĝis 1958”
Foto: Jonathan Cooper

Homoj ludas ĉirkaŭ cirkla tablo
Ludvespero (unua premio en la Kongresa Foto-konkurso kaj la Popola Elekto)
Photo: Helen Palmer

Vidi pli da fotoj »

Elektitaj komentoj

 • Mi ĝuis la konversaciojn de Stefan kaj lian instruadon. … La kursloko estis tre bona, la manĝaĵo sufiĉe agrabla kaj la programo interesa.
 • Multe da parolado tre helpis prononcadon kaj tuja pensadon. Ĝi multe helpis.
 • La ekskurso al la arta muzeo kun la gvidado de Jonathan estis tre informa kaj plezura. …
  Dum tridek jaroj mi kongresis en multaj landoj de Azio kaj Oceanio. Ĉiuj programeroj kaj distraĵoj kaj ekskursoj kaj manĝaĵoj kaj teatraĵoj kaj aǔkcio ktp de la unua E-evento por 2020, en bela Aǔklando, estis por mi la plej bonaj.
 • Mi ŝategis la kurson kaj kongreson. Finfine la oportuno uzi Esperanton kun pli lertaj kaj pli spertaj esperantistoj. Dankon! Mi lernis multe en la klaso por progresantoj, precipe ĉar Stefan parolis pri vasta vario de temoj, kaj li estas agrabla kaj sperta instruisto.
 • La teatraĵoj estis amuzaj. Estis tre utila komuniki kun Duncan kaj Stefan pri la tutmonda movado kaj renkonti – kaj rerenkonti – anojn de niaj lokaj asocioj.
 • Duncan Charters ege interesa kaj li estas spertulo pri la lingvo kaj la temoj. Ni estis ege bonŝancaj havi lin inter ni. Ĉiu estis bonhumora kaj amikema. La etoso ĉiam estis bonvena.
 • Mi ŝatis la neformalan rakonto-sesion, … la ludojn, la foto-konkurson, kaj arbo-plantadon.
 • Bela etoso de amikiĝo, amikeco, kunlaboro.
 • Mi tre ŝatis ĉi tiun kongreson. La manĝoj estis bonaj. La prezentadoj estis bonaj. La loko, la domoj kaj la ĉirkaǔa kamparo estis bonaj. Mi tre ĝuis komuniki kun multaj aliaj personoj, kiuj tiel bone regis la lingvon. Mi ne povas trovi unu punkton, kiun mi ne ŝatis. Mi antaǔĝuas la venontan kongreson, en kiu mi povas partopreni.
 • Bone, ke Duncan kuraĝigis homojn prezenti ion en la klaso. Tio bone funkciis por la nekutimaj Esperanto-parolantoj ankaǔ prezenti sin.
 • La ludoj multe helpis faciligi la lernadon de Esperanto. Se estus pli da ludoj en lecionoj, mi pensas, ke tio plibonigus la kurson.

Kompliaĵo de ĉiuj komentoj pri la kongreso estas havebla por membroj de AEA aŭ NZEA – sendu retleteron al info@esperanto.org.au