<< Menu >>

Esperanto-Federacio de Viktorio


Image Map Kvinslando NSK/Kanbero Viktorio Tasmanio SA OA

Poŝta adreso: GPO Box 2122, Melbourne Vic 3001

Melburna Esperanto-Asocio

Kunvenas: ĉiun lundon (feb. ĝis mez-dec., krom publikaj ferioj), je 1830
Ĉe: ‘Ross House’, 247 Flinders Lane, Melbourne
Kunvenas: ĉiun dimanĉon (feb. ĝis mez-dec), je 1500
Ĉe: ACMI Cafe & Bar, Federation Square, Melbourne
Pli da informo: www.melburno.org.au, Melbourne Esperanto Meetups
Poŝta adreso: GPO Box 2122, Melbourne Vic 3002
Kontakto: Heather Heldzingen
Tel: (03) 9525 4295
Retpoŝto: melbourne@esperanto.org.au

Torkia Esperanta Kafo-Klubo

Kunvenas: la unuan sabaton de ĉiu monato (feb. ĝis nov.), je 1300
Ĉe: The Pear Tree Cafe, 5/6 Gilbert Street, Torquay
Pli da informo: sites.google.com/site/torquayesperantoweb
Poŝta adreso: PO Box 809, Torquay Vic 3228
Kontakto: John Adams
Tel: (03) 5261 2899 / 0421 043 272
Retpoŝto: torquay@esperanto.org.au