<< Menu >>

2015 – SA Esperanto Winter School – Victor Harbour

VINTRA KURSARO de Esperanto en Sud-Aŭstralio

Ni ekspluatis la “longan semajnfinon” de 6-8-a de junio kaj la tre moderprezan loĝadon en la hotelo Grosvenor en Victor Harbor por okazigi la vintran kursaron de 2015 en tiu agrabla havenurbeto. Partoprenis 18 homoj, grandparte el Adelajdo, sed venis ankaŭ kelkaj lokaj homoj.
Matene okazis “lecionoj” je tri niveloj: Sandor Horvath instruis al la komencantoj, Katja Steele al la mezniveluloj, kaj Trevor Steele al la pli progresintaj. Sabaton posttagmeze preskaŭ ĉiuj ĉeestantoj prezentis ion, ĉu teatraĵeton, ĉu prelegon, ĉu poemojn, kaj la rezulto estis tre varia programo.
Sed ne estis nur formala instruado kaj tiaj prezentaĵoj. Katja organizis libroservon, kaj Sandor gvidis ridigajn ludojn, kaj Bob Felby ludis domron dum komuna kantado. Komuna manĝo en restoracio estis alia agrabla evento.
Fine de la kurso grupo veturis al la najbara Port Eliot, esperante vidi tiujn reĝojn de la oceano, balenojn. Vane. Sed la marbordo mem estis impona vidaĵo.
Sube estas la detala programo.

Date: 6th & 7th June 2015
Place: CWA-Hall, Cnr Crozier Rd & Torrens St Victor Harbor, SA 5211

Esperanto Classes – three levels
• Beginners (Sandor Horvath)
• Advanced (Katja Steele)
• Experts (Trevor Steele)

REGISTRATION: $5.00

FRIDAY, 5th June
Some of us will arrive in Victor Harbour already on Friday. We will stay at the Hotel Grosvenor. The price of a room includes breakfast (single room: $40, double room: $70)

SATURDAY, 6th June
09:00–10:30 and 11:00–12:30 Classes
10:30–11:00 Coffee break
12:30–13:30 Lunch
13:30–17:00 Lectures and presentations (10–20 min)
• Indrani Beharry-Lall: Flora and fauna of Australia
• Paul Desailly: The poems of Lord Tennyson
• Sandor Horvath: Swearing in Esperanto
• Bob Felby: Everything happens after Lille
• Charles Stevenson: Leap second 2015
• Trevor Steele: The Ido-schism
17.00–18.30 Dinner
18.30–20.30 Evening entertainment: communal games, presentations, singing…

SUNDAY, 7th June
09:00–10:30 and 11:00–12:30 Classes
10:30–11:00 Coffee break
12:00–13:00 Possible more presentations and closing
Lunch in Port Elliott
Walk along the Port Elliott beachfront, possible whale-watching
Returning home at around 17:00