<< Menu >>

Esperanto en Sud-Aŭstralio


Image Map Kvinslando NSK/Kanbero Viktorio Tasmanio SA OA

(Sud-Aŭstralia Esperanto-Klubo)
Kunvenas: la unuan merkredon de ĉiu monato (krom jan.), je 1800
Ĉe: ‘The Box Factory’, Regent Street South, Adelaide
Pli da informo: Vidu sube
Poŝta adreso: 71 Hindmarsh Circuit, Mawson Lakes SA 5095
Kontakto: Indrani Beharry-Lall
Tel: (08) 8285 3128
Retpoŝto: sa@esperanto.org.au
Ni estas Esperanto-asocio bazita en Adelajdo. Ni havas regulajn klub-vesperojn, organizas sociajn okazaĵojn, produktas regulan oficialan bultenon kaj donas senpagajn Esperanto-lecionojn por novuloj/komencantoj.

Membriĝo

Ĉiujara membriĝo kostas:
$35.00 Individuo
$40.00 Familio
$25.00 Individuo (rabata)
$35.00 Familio (rabata)
$10.00 Mezlerneja studento

Vi ricevos nian monatan informilon kaj estos informata pri niaj diversaj agadoj.

Kunvenoj

Regulaj Klub-vesperoj

Unuan merkredon de ĉiu monato (krom januaro), je 1800 ĝis 1900
Ĉe ‘The Box Factory’, 59 Regent Street South, Adelaide

Dum niaj regulaj klub-vesperojn, ni bonvenigas novulojn kaj komencantojn, kaj unu membro kutime prezentas ion aŭ gvidas la grupon. Ni parolas, ridas kaj lernas. Ĉiuj estas bonvenaj.

Kunvenoj en 2019
Februaro 6a Trevor invitas vin helpi plibonigi kelkajn anomaliojn en nia vortstoko.
Marto 6a Jarkunveno
Andrew – Beethoven
Aprilo 3a Bob – Rememoroj el antaŭ mia naskiĝo
Mayo 1a Benno – Inteligenteco kaj emocioj de bestoj
Junio 5a Anoncote
Julio 3a Anoncote
Aŭgusto 7a Anoncote
Septembro 4a Anoncote
Octobro 2a Anoncote
Novembro 6a Anoncote
Decembro 4a Anoncote

Sociaj eventoj

Bonvolu kontakti Bob Felby per (08) 8242 1460 pri detaloj.

2019 Anoncote

Esperanto-klasoj

Se vi ŝatas lerni en klasĉambro, kun la gvido de instruisto, unu el niaj kutimaj lokaj klasoj eble interesus vin:

Per aranĝo
En la sudaj antaŭurboj
Informoj: Trevor Steele (08) 8297 6125 aŭ Sandor Horvath (08) 8297 6249

Ĵaŭde, 10.30am – 12pm
En la Ŝtata Biblioteko, en la Urbo
Informoj: Trevor Steele (08) 8297 6125

Sabate, 10am (per aranĝo)
En la urbo
Informoj: Max Wearing (08) 8359 3375

Gazeto: Tamen Plu

Tamen Plu estis nia oficiala monata gazeto. Nun mankas al ĝi redaktanto, do bonvolu kontakti nin se vi ŝatus transpreni ĝin.

Specimena numero (PDF, 1.1 MB)

Nova grupo en Vizaĝlibro

Ĉiuj estas bonvenaj babili en nia nova grupo en Fejsbuko (Facebook)