<< Menu >>

Vintra Kursaro 2015 – Victor Harbour

VINTRA KURSARO de Esperanto en Sud-Aŭstralio
Ni ekspluatis la “longan semajnfinon” de 6-8-a de junio kaj la tre moderprezan loĝadon en la hotelo Grosvenor en Victor Harbor por okazigi la vintran kursaron de 2015 en tiu agrabla havenurbeto. Partoprenis 18 homoj, grandparte el Adelajdo, sed venis ankaŭ kelkaj lokaj homoj.
Matene okazis “lecionoj” je tri niveloj: Sandor Horvath instruis al la komencantoj, Katja Steele al la mezniveluloj, kaj Trevor Steele al la pli progresintaj. Sabaton posttagmeze preskaŭ ĉiuj ĉeestantoj prezentis ion, ĉu teatraĵeton, ĉu prelegon, ĉu poemojn, kaj la rezulto estis tre varia programo.
Sed ne estis nur formala instruado kaj tiaj prezentaĵoj. Katja organizis libroservon, kaj Sandor gvidis ridigajn ludojn, kaj Bob Felby ludis domron dum komuna kantado. Komuna manĝo en restoracio estis alia agrabla evento.
Fine de la kurso grupo veturis al la najbara Port Eliot, esperante vidi tiujn reĝojn de la oceano, balenojn. Vane. Sed la marbordo mem estis impona vidaĵo.
Sube estas la detala programo.

Dato: la 6-a kaj 7-a de Junio 2015
Loko: CWA-Hall, angulo de Crozier Rd kaj Torrens St, Victor Harbor, SA 5211

Instruado – 3 niveloj
• Komencantoj (Sandor Horvath)
• Progresintoj (Katja Steele)
• Spertuloj (Trevor Steele)

ALIĜO: $5.00

VENDREDO, la 5-a de Junio
Kelkaj deziras alveni al Victor Harbour jam vendrede. Ili tranoktos en hotelo Grosvenor. En la prezon de la ĉambroj estas enkalkulitaj ankaŭ matenmanĝoj (unulita ĉambro $40, dulita $70).

SABATO, la 6-a de Junio
09:00–10:30 kaj 11:00–12:30 Instruado
10:30–11:00 Kafopaŭzo
12:30–13:30 Lunĉpaŭzo
13:30–17:00 Prelegoj kaj distraĵoj (10-ĝis-20-minutaj)
• Indrani Beharry-Lall: Floro kaj faŭno de Aŭstralio
• Paul Desailly: La poemoj de lordo Tennyson
• Sandor Horvath: Blasfemado en Esperanto
• Bob Felby: Ĉio okazos post Lillo
• Charles Stevenson: Supersekundo 2015
• Trevor Steele: Ido-sĥizmo ktp
17.00–18.30 Libera tempo por vespermanĝo
18.30–20.30 Vesperaj amuzaĵoj: komunaj ludoj, projekciado, kantado…

DIMANĈO, la 7-a de Junio
09:00–10:30 kaj 11:00–12:30 Instruado
10:30–11:00 Kafopaŭzo
12:00–13:00 Eventualaj pliaj prelegoj kaj fermo
Lunĉo en Port Elliott
Ekskurso laŭ la marbordo de Port Elliott, ebla spektado de balenoj
Hejmeniro proksimume je la 17-a horo