<< Menu >>

Kongreso kaj Somerkursaro 2019

Ankaŭ en ĉi tiu sekcio:

ADELAIDE : 4a – 13a Januaro 2019

SEYMOUR COLLEGE
546 Portrush Road Glen Osmond SA 5064
Google-mapo
Tel: +61 (0)8 8303 9000

La unua ero estos vespera kunmanĝado je vendredo la 4-a de Januaro.
La lasta ero estos la matenmanĝo je dimanĉo la 13-a de Januaro.

SPECIALA GASTOJ
EKDE TIAM, nova duopo el Melburno, ludos energian alternativan muzikon tute en Esperanto.

INSTRUISTOJ
Szabolcs Szilva estas hungaro loĝanta en Varsovio, Pollando. Li instruis Esperanton en ok landoj. Aliajn nivelojn instruos mondfama Esperanto-aŭtoro Trevor Steele kaj sperta instruisto Franciska Toubale.

PROGRAMO inkluzivas:

• Klasoj de Esperanto je tri niveloj
• Vespero de teatro kaj muziko
• Ekskursoj
• Babilado, ridado
• Prelegoj pri Esperanto kaj aliaj temoj
• Jarkunveno
• Amikiĝo, planado

ALIĜADO

Por aliĝi, vi havas DU EBLOJN:

1. Elŝutu la broŝuron/aliĝilon ĉi tie:

Kovrilo de kongresa broŝuro

Sendu tiun ĉi aliĝilon kun ĉeko asignita al:
Melburno Esperanto AEA A/c

Poŝta adreso:
Australian Esperanto Assoc.
C/- GPO Box 2122, Melbourne 3001

2. Enskribu la interretan formularon sube.

Kiel ajn, vi povos ĝiri rekte al: Commonwealth Bank BSB: 064433, Kont-num.: 00946975

Aŭ, se vi aliĝos rete, vi povas pagi per kreditkarto tra PayPal.

Detaloj de pagoto – nur por internaciaj aliĝontoj:
Nomo: The Australian Esperanto Association Ltd
Adreso: GPO Box 2122, Melbourne, Victoria, 3001, Australia
Konto-numero (IBAN): 06443300946975
SWIFT-BIC-kodo de banko de pagoto: CTBAAU2S
Banko de pagoto/lando/urbo: Commonwealth Bank of Australia/Australia/Toowoomba
Respond-banko de banko de pagoto: Commonwealth Bank of Australia

 

Aliĝformularo

Aliĝkotizo

(* Notu: Manĝoj por tag-vizitanto = tagmanĝo kaj vespermanĝo.)

Nombro da tagoj (tuta kongreso = 9 tagoj)

Loĝado

(** Notu: Loĝado inkluzivas ĉambron kaj 3 manĝojn tage.)

Mi intencas partopreni la jenan kurson:

Mi konsentas, ke miaj detaloj aperu en la Kongresa Libro:

Iuj ajn demandoj aǔ komentoj? Bonvolu aldoni dietajn bezonojn ĉi tie.

Pago de kotizo (nepra)

Se vi elektis “Per kreditkarto (tra PayPal)” supre:
1. Notu la tutan prezon.   2. Alklaku “Sendu”.   3. Kompletigu la formularon malsupran.
Se vi elektis “Per rekta depono” supre, kompletigu:


Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ

Kontakto:
Heather +61 (0)3 95254295

Bonvolu kontroli tiun ĉi paĝon por ĝisdatigoj.

Kontaktu Heather se vi deziras pli da informoj kaj/aŭ se vi volas kontribui, ĉe:
erikino.48@gmail.com

Pagu per kreditkarto tra PayPal

Nomo:

Retadreso:

Tuta kvanto (montru cendojn): (Ekz-e 1015.00)


GRAVA: Ne musklaku ĝis ĉefa formularo estas submetita