<< Menu >>

Antaŭ-, dum- kaj post-kongresaj ekskursoj

Trilanda kongreso de Esperanto kaj somerkursaro, Bandung, Indonezio : 23 – 28 Mar 2016

Antaŭkongresa ekskurso

Insulo de Pari (Kepulauan Seribu), Ciwidey, Bandung
Kiam: Dimanĉo, 2016-03-20 (6.00atm) ĝis merkredo 2016-03-23
Kotizo: 300 AUD / 200 EUR
Gruplimoj: minimume 20
La kotizo inkluzivas: loĝado / travel costs / manĝaĵoj / enirbiletoj por vizitindaj lokoj / trinkakvo
Limdato por aliĝi: 2016-02-29
Ĝuu belajn pejzaĝojn en pluraj lokoj! Partoprenante la antaŭkongresan ekskurson, vi vizitos Kepulauan Seribu, insulojn norde de la ĉefurbo, Ĝakarto. Tie vi povos ĝui la plaĝon kaj belan naturon en tropika vetero. Por ĝui la geografian diversecon, post Kepulauan Seribu vi vizitos Ciwidey kiu troviĝas en sufiĉe alta loko en Bandung, kie vi povos ĝui krateron, lagon, kaj tea plantation kun malvarma vetero. Antaŭ ol iri al la kongresejo, en Bandung vi vizitos Dago Pakar, alinome Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, kie multaj plantoj kreskas kaj troveblas kavernoj kun tre freŝa aero. Post la ripozo for de via kutima vivo, vi certe jam pretos ĝoje kongresumi. Tiel ni rekte kunveturos al kongresejo.

Photo: Jorge Láscar

Foto: Jorge Láscar

Dumkongresa ekskurso

Saung Angklung Udjo, Muzeo, Bukit Moko
Kiam: Sabato, 2016-03-26
Kotizo: pluaj informoj en januaro 2016
Gruplimoj: minimume 50
Limdato por aliĝi: 2016-02-29
Ĉu vi volas ĝui la etoson de la Sunda kulturo? En la dumkongresa ekskurso vi vizitos Saung Angklung Udjo kie vi povos spekti kulturajn spektaklojn, nome Wayang kaj Angklung, kaj ankaŭ tradician dancon. Tie ankaŭ eblos ĉeesti prelegojn pri Angklunga kaj Sunda kulturoj. Ĉu tio ne sufiĉas? Ni tie tagmanĝos, kaj ni manĝos tipajn Sundajn manĝaĵojn. Vespere ni vizitos Bukit Moko, monteton tuj post Saung Angklung Udjo, de kie vi povos ĝui la pejzaĝon de Bandung, kiu belas precipe nokte. Jen neforgeseblaj spertoj en Bandung!

Photo: Inna Dee

Foto: Inna Dee

Postkongresa ekskurso

Dieng kaj Jogjakarta
Kiam: Lunde, 2016-03-28 ĝis lunde 2016-04-04
Kotizo: 650 AUD / 435 EUR
Gruplimoj: minimume 10
La kotizo inkluzivas: loĝado / busveturado / manĝaĵoj / enirbiletoj por vizitindaj lokoj / ĉiĉeronado
La kotizo ekskluzivas: flugbileto al Jogjakarta
Limdato por aliĝi: 2016-02-29
Ĉu vi bezonas pli da indoneziaĵoj? Jen la plej taŭga ekskurso. Ok tagoj en Dieng kaj Jogjakarta certe kontentigos vin. Ekde vizito al pluraj krateroj kaj kavernoj en Dieng, ĝuado de sunleviĝo kaj sunsubiro en pluraj lokoj, spertu kulturajn aferojn, eĉ tendumi ĉe tre bela plaĝo. Ĉi tiu ekskurso estos plena je interesaj kaj nekutimaj spertoj.

Photo: Anandajoti Bhikkh

Foto: Anandajoti Bhikkh


Photo: Fauzan Alfi

Foto: Fauzan Alfi

Aliĝu kiel eble plej frue ĉe:
iea@esperanto.or.id aŭ ilia.dewi@gmail.com