Retleter-ŝablono por membriĝi

« Reen

Kopiu la malsupran tekston en novan retleteron, kompletigu ĝin kaj sendu ĝin al info@esperanto.org.au kun la temo “Membrigxpeto al AEA”.

Saluton,

Mi volas membriĝi al la Aŭstralia Esperanto-Asocio. Jen miaj detaloj.

1. Persona nomo: ___________________

2. Familia nomo: ___________________

3. Adreso (inkluzivu poŝtkodon): ______________________________________

4. Telefon-numero(j) (inkluzivu are-kodon): ___________________

5. Retpoŝtadreso: ___________________

6. Nomo en Skype: ______________________

7. Mi konsentas, ke la sekvaj estu publikaj:
(Forviŝu la liniojn, kiuj ne aplikas)
 - Telefono
 - Retpoŝtadreso
 - Nomo en Skype

8. Tipo de membreco:
(Forviŝu la liniojn, kiuj ne aplikas)
 - Ordinara plena membro $40.00
 - Ordinara membro - koncesia $30.00
 - Dumviva membro $600.00
 - Dumviva membro - aĝa koncesio super 65 jaroj $300.00
  (Mi naskiĝdato: __/__/____)
 - Eksterlanda membro $30.00
 - Asocia membro $20.00
 - Familia membro aŭ Junula membro (ĝis 21 jaroj) $20.00
 - Organiza membro $40.00

9. Mi pagis/os per:
(Forviŝu la liniojn, kiuj ne aplikas)
 - Kreditkarto (tra PayPal)
 - Rekta depono: Dato: __/__/__; Priskribo: _______________
 - Ĉeko aŭ monkupono

Amike,