Virtuala Unu-taga Kongreso

Dimanĉon, la 7-an de Junio 2020
Per Zoom

ĜISDATIĜO 11-jun-2020: Spektu Videaĵojn
5 Esperantists

Duncan Charters, Katalin Kováts, jOmO, Renato Corsetti, Keyhan Sayadpour

AEA organizis virtualan vintran kongreson dum la tuta tago.

Ni havis la jenajn eksterlandajn prezentantojn:
• Duncan Charters, Usono
• Katalin Kováts, Nederlando
• jOmO, Francio
• Renato Corsetti, Britio
• Keyhan Sayadpour, Irano

Ni ankaǔ oraganizis kelkajn lingvo-klasojn por komencantoj.

Partoprenado estis SENKOSTA. Oni povis partopreni la tutan tagon aǔ elekti nur kelkajn sesiojn.

PROGRAMO

[Tempoj laŭ orienta Aŭstralio (UTC+10:00)]

08:30
Malferma “ceremonio”: Bonveno, klarigoj pri la programo

09:00
Esperanto dum KOVIM-19 – Duncan Charters, Usono (prezidanto de UEA)

10:00
La Enciklopedio de Adam Lindsay Gordon – John Adams kaj la Esperanto-Kafoklubo de Torquay

10:30
Fama-nekonata virino el Adelajdo – Katja Steele, Aŭstralio

10:45
Kvizo: Lingvoj kaj geografio – Benno Lang, Aŭstralio

11:00
Kafopaŭzo

11:30
La pandemio KOVIM-19 kaj la sansistemo en Irano – Keyhan Sayadpour, Irano (prezidanto de la Irana Esperanto Asocio)

12:30
Tagmanĝo

13:30
Taglibroj el la Infero: kronikoj de Viktor Klemperer – Trevor Steele, Aŭstralio
Viktor Klemperer estis judo, kiu mirakle travivis la 12 jarojn de Hitler.

14:30
Montessori edukado – Penny Vos, Aŭstralio
Kio ĝi estas, kaj kiel ĝi prezentas eblecojn kaj por kaj per Esperanto

15:30
Kafopaŭzo

16:00
Gravaj eroj pri la instruado de Esperanto – Katalin Kováts, Nederlando

17:00
Kiel mi verkas kantojn – jOmO, Francio (mond-fama kantisto)

18:00
Vespermanĝo

19:00
La angla kaj Esperanto – Renato Corsetti, Britio

20:00 → 
Neformala babilado

2020 kongreso: komentoj kaj fotoj

Aǔstralia kaj Nov-Zelanda Kongreso kaj Somerkursaro – Aŭklando, Nov-Zelando (10a – 19a Januaro 2020)

La Kongreso kaj somerkursaro 2020 okazis ĉe St Francis Retreat Centre, 50 Hillsborough Road, Mt Roskill, Aŭklando, Nov-Zelando.

Niaj specialaj gastoj estis Duncan Charters, la nova prezidanto de UEA, kaj Stefan MacGill, fama verkisto kaj eks-vicprezidanto de UEA (2013–2019). Inter la programeroj estis ludvespero, tuttaga ekskurso al belaj naturaj lokoj proksime al la urbo, gvidata vizito al Aŭklanda Art-Galerio, kaj seminario por “Aktivula Maturigo” (AMO), kiu temis pri trejnado por altigi kapablojn de niaj aktivuloj.

Elŝutu tutan programon (304 KB PDF)

Grupfoto de kongresanoj
Malantaŭa vico: (de maldekstro) 1. Paŭlo Garwood, 2. Helen Palmer, 3. Georgia Naish, 4. Cecily Lee, 5. Vicky Crickett, 6. Rouan Van Ryn, 7. Franciska Toubale, 8. Emma Breuninger, 9. Chris Krageloh.
Meza vico: 1. Martin Purdy, 2. Don Rogers, 3. Vere Williams, 4. Penny Vos, 5. Ivan Pivac, 6. David Dewar, 7. Karlo Egger, 8. Berni Heinze, 9. Michael Carney, 10. Erin McGifford, 11. Eileen Jones, 12. Paul Desailly, 13. Cindy Lu, 14. Stephen Pitney, 15. Mara Molnja (Marie Elliott).
Antaŭa vico: 1. Kam Lee, 2. Ellen Thackray, 3. David Ryan, 4. Indrani Beharry-Lall, 5. Sandor Horvath, 6. Bradley McDonald, 7. Jonathan Cooper, 8. Heather Heldzingen, 9. Duncan Charters, 10. Stefan MacGill, 11. Zhang Wei (Wayne).
Mankas en la foto: John Hyndman, Marumi Smith, Gary Smith.
Foto: Kam Lee

Emma Breuninger parolas al la grupo
Emma Breuninger parolas pri “Vivo de ‘Germanaj Specialistoj’ en Sovetunio en la jaroj 1946 ĝis 1958”
Foto: Jonathan Cooper

Homoj ludas ĉirkaŭ cirkla tablo
Ludvespero (unua premio en la Kongresa Foto-konkurso kaj la Popola Elekto)
Photo: Helen Palmer

Vidi pli da fotoj »

Elektitaj komentoj

 • Mi ĝuis la konversaciojn de Stefan kaj lian instruadon. … La kursloko estis tre bona, la manĝaĵo sufiĉe agrabla kaj la programo interesa.
 • Multe da parolado tre helpis prononcadon kaj tuja pensadon. Ĝi multe helpis.
 • La ekskurso al la arta muzeo kun la gvidado de Jonathan estis tre informa kaj plezura. …
  Dum tridek jaroj mi kongresis en multaj landoj de Azio kaj Oceanio. Ĉiuj programeroj kaj distraĵoj kaj ekskursoj kaj manĝaĵoj kaj teatraĵoj kaj aǔkcio ktp de la unua E-evento por 2020, en bela Aǔklando, estis por mi la plej bonaj.
 • Mi ŝategis la kurson kaj kongreson. Finfine la oportuno uzi Esperanton kun pli lertaj kaj pli spertaj esperantistoj. Dankon! Mi lernis multe en la klaso por progresantoj, precipe ĉar Stefan parolis pri vasta vario de temoj, kaj li estas agrabla kaj sperta instruisto.
 • La teatraĵoj estis amuzaj. Estis tre utila komuniki kun Duncan kaj Stefan pri la tutmonda movado kaj renkonti – kaj rerenkonti – anojn de niaj lokaj asocioj.
 • Duncan Charters ege interesa kaj li estas spertulo pri la lingvo kaj la temoj. Ni estis ege bonŝancaj havi lin inter ni. Ĉiu estis bonhumora kaj amikema. La etoso ĉiam estis bonvena.
 • Mi ŝatis la neformalan rakonto-sesion, … la ludojn, la foto-konkurson, kaj arbo-plantadon.
 • Bela etoso de amikiĝo, amikeco, kunlaboro.
 • Mi tre ŝatis ĉi tiun kongreson. La manĝoj estis bonaj. La prezentadoj estis bonaj. La loko, la domoj kaj la ĉirkaǔa kamparo estis bonaj. Mi tre ĝuis komuniki kun multaj aliaj personoj, kiuj tiel bone regis la lingvon. Mi ne povas trovi unu punkton, kiun mi ne ŝatis. Mi antaǔĝuas la venontan kongreson, en kiu mi povas partopreni.
 • Bone, ke Duncan kuraĝigis homojn prezenti ion en la klaso. Tio bone funkciis por la nekutimaj Esperanto-parolantoj ankaǔ prezenti sin.
 • La ludoj multe helpis faciligi la lernadon de Esperanto. Se estus pli da ludoj en lecionoj, mi pensas, ke tio plibonigus la kurson.

Kompliaĵo de ĉiuj komentoj pri la kongreso estas havebla por membroj de AEA aŭ NZEA – sendu retleteron al info@esperanto.org.au

Raporto pri Bekasi de Ilia Sumilfia Dewi

Raporto pri Dua Trilanda Kongreso en Bekasi, Indonezio

La 28-an de marto ĝis la 2-an de aprilo 2018 okazis la dua trilanda kongreso en la urbo Bekasi, kiu troviĝas 55.6 km for de la internacia flughaveno en Ĝakarto.

Plejparte da eksterlandaj kongresanoj neniam aŭdis pri la urbo kaj ne havis ideon kia urbo ĝi estas. Tamen mi proponis la urbon al aliaj organizantoj el Aŭstralio kaj Nov-Zelando ĉar en tiu dua granda urbo de Okcidenta Javo troviĝas junuloj, kiuj jam lernis Esperanton ĉe lingva komunumo, Faktabahasa Bekasi. Krom tio, kelkaj junaj aktivuloj loĝas en Bekasi kaj pretis labori por organizi la kongreson.

Ĉi-foje la kongreso estis malpli granda ol la lasta unua trilanda kongreso, en Bandung en 2016. Partoprenis 37 indonezianoj kaj 29 eksterlandanoj el 7 landoj: Aŭstralio, Nov-Zelando, Belgujo, Hispanujo, Koreio, Filipino kaj Orienta Timoro. Inter kongresanoj troviĝis novuloj kaj junuloj el diversaj partoj de Indonezio. Ni sukcese venigis ilin pro la vojaĝsubteno, kiu disponigita de speciala konto ĉe UEA (iesa-p). Koran dankon al esperantistoj, kiuj jam subtenis nian movadon per tiu konto. Ankaŭ estis bonega afero, ke venis dek orient-timoranoj pere de subvencio, kiu estis aranĝita de Heidi Goes.

Vespere en la unua tago, la kongreso malfermiĝis kun iom da ceremonio. La organizantoj de tri landoj bonvenigis la kongresanojn per salutmesaĝoj. Inter tiuj, juna indoneziano legis Esperantan poemon kaj la grupo de orient-timoranoj kantis bele sian tradician kanton. Poste ĉiuj prelegantoj havis eblecon por inviti kongresanojn al siaj prelegoj kaj laste ni kune kantis la himnon, La Espero. La programo daŭris per amuzaj ludoj en la interkona vespero.

La sekvontan tagon, kelkaj gravaj prelegoj okazis, kiel prelego de Humphrey Tonkin, kiu parolis pri nuna situacio de Esperanto en la mondo, kaj prelego de la prezidanto de UEA, Mark Fettes, pri nuna situacio de UEA kaj Esperanto en la mondo. Tiuj prelegoj estis aranĝitaj bone per Skype. Samtempe en aliaj salonoj du invititaj instruistoj instruis Esperanton al komencantoj kaj progresantoj. La kursoj okazis kvarfoje dum tri horoj taĝe. Aliaj interesaj prelegoj ankaŭ estis prezentitaj de homoj el Filipinoj, Aŭstralio kaj Hispanujo. Ni ankaŭ donis ŝancon al komencantoj prelegis, por ke ili havu kuraĝon paroli la lingvon.

La 30-an de marto, kiam estis feria tago de Pasko en Indonezio, pli da indonezianoj povas ĉeesti la kongreson. Okazis denove prelego per Skype kaj ĉifoje, Jonathan Cooper el Aŭstralio prelegis pri kiel verki por la elektronika medio. Poste pluraj prelegoj pri kulturo, interesaj temoj riĉigis la konon de kongresanoj. Vespere, la grupo de orient-timoranoj prezentis artan spektaklon. Ili kantis, dancis, eĉ ludis magion. Sekvante la programon daŭris kiel arta vespero en UK. La kongresanoj grupe aŭ sole montris sian prezentadojn en arto. Kun kelkaj eksterlandaj partoprenantoj, ni kune dancis tradician dancon el Indonezio.

Antaŭ la Nacia Arta Gallerio, Ĝakarto

Dum la ekskursa tago, kiu okazis sabate, ni forveturis al Ĝakarto por viziti la nacian galerion, kiu havas kolekton kaj ekspozicias artaĵojn. Poste la partoprenantoj ankaŭ vizitis la nacian muzeon kaj “Taman Mini Indonesia Indah”, kiu estas rekomendinda por iom lerni pri la diverseco de indonezia kulturo. Vespere, la partoprenanto de Balio rakontis sian Esperanto-agadon kaj sekve estis lingva festivalo, kies celo estis iom lerni kaj praktiki aliajn fremdajn lingvojn. Junaj indonezianoj tre entuziasme partoprenis tiun ĉi programon ĉar ili multe interesiĝas pri uzo de la lingvoj.

Anatŭ la Balia domo ĉe “Taman Mini Indonesia Indah”

La 1-an de aprilo, grupo de kongresanoj partoprenis la senveturilan tagon, kiu regule okazas dimanĉo-matene. Inter la 6-a kaj la 10-a atm la aŭtomobiloj estas forpelitaj de la ĉefa strato de Bekasi kaj dum tiuj kvar horoj la strato abundas de piedirantoj, bicklistoj kaj kurantoj. Dum unu horo ni utiligis la eventon por reklami Esperanton al la publiko. Por kapti la atenton de ĉirkaŭaĵo, ni marŝis kun kongresa standardo, kantis kaj dancis kune. Tiel kelkaj homoj proksimiĝis kaj demandis pri Esperanto kaj nia agado.

Impona prelego pri la historio de indonezia Esperanto-movado estis prezentita de Heidi Goes de ŝia preskaŭ preta libro. Ŝi esploris multajn detalojn pri diversaj indoneziaj esperantistoj, lokoj kaj eventoj. Tiel la libro povas esti bonkvalita rimedo por malkovri la ekziston de Esperanto en Indonezio.

Sekve, Carlos Spinola prelegis pri la uzado de Esperanto en la universitato de Valencio en Hispanujo, kaj la projekto Cassini. Aliaj prelegoj ankaŭ estis interesaj, kiel prelego de Park Soohyean pri la manĝaĵkostumo de la korea tradicia festotago, kaj rigardo al kantoj laŭ lirikverkista vidpunkto de Kam Lee el Aŭstralio. Vespere ni kune iris al restoracio por la bankedo.

Kuna manĝado – ofte la plej interesa parto de kongreso

Dum la lasta tago, matene, okazis la fermo. Tiam la partoprenantoj havis eblecon por diri siajn impresojn, opiniojn aŭ kritikojn. Ni dirus ke la kongreso estis sukcesa ĉar la komentoj de partoprenantoj ĉefe estas pozitivaj. Dum la ferma ceremonio multe substrekis, ke la valora aspekto de la kongreso estis amikeco. Por la tria kongreso, ni iomete komencis esplori la eblecon por starigi komunan eventon en Balio post du aŭ tri jaroj.

Ilia Sumilfia Dewi : ilia.dewi@gmail.com
Indonezia Esperanto-Asocio

Dua trilanda kongreso 2018

La trilanda kongreso en Bekasi 2018 jam finiĝis. Ĉi tiu paĝo informas pri kio okazis.
Indonezio / Aŭstralio / Novzelando

BEKASI, INDONEZIO : 28 Marto – 2 Aprilo 2018

HORISON HOTEL
JI. KH. Noer Ali, Kayuringin Jaya, Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat 17148, Indonezio

Vidu raportojn, komentojn kaj fotojn

SPECIALAJ GASTOJ
Heidi Goes (nask. 1976, Belgio) diplomiĝis pri afrikaj lingvoj kaj kulturoj kun disertaĵo pri la Esperanto-movado en Afriko (1999). Ŝi estas kunkompilanto de la indonezilingvaj ŝlosilo Kunci Esperanto (2009) kaj Fundamento de Esperanto (2017). Dum ĉi tiu kongreso ŝi prezentis sian libron pri la historio de la Esperanto-movado en Indonezio.
Albert Stalin Garrido estas la nuna prezidanto de Filipina Esperanto-Junularo (FEJ). Li gvidis la restarigon de la Esperanto-movado en Filipinoj en 2013, kiam li estis nur 15-jara. Nun 19-jara diplomiĝonta studento pri geografio en la Universitato de Filipinoj, li ankaŭ koncentriĝas pri filipinaj kaj japanaj studoj.

INSTRUISTOJ
PARK Soohyean (“Elstara”), membro de ILEI kaj iama estrarano de Korea Esperanto-Asocio
Marc SCHMIDT, instruisto kaj verkisto de bildrakontoj

PROGRAMO inkluzivis:

• Klasoj de Esperanto je du niveloj
• Vespero de teatro kaj muziko
• Esperanto-ekspozicio
• Bankedo
• Ekskursoj
• Babilado, ridado
• Prelegoj pri Esperanto kaj aliaj temoj

Elŝutu la plenan programon (PDF, 11 paĝoj, 201 KB)

Elŝutu la Duan kongresan bultenon (PDF, 4 paĝoj, 401 KB)

ANTAŬ- KAJ POST-KONGRESA EKSKURSOJ

La antaŭkongresa ekskurso estis en Anyer, la 23-a ĝis la 27-a de Marto 2018. La programo ĉefe temis pri marbordaj aktivaĵoj kaj la vulkano Krakatau.
Pli da informo pri la ekskurso al Anyer (PDF, 137 KB)

La postkongresa ekskurso estis en Balio, la 3-a ĝis la 6-a de Aprilo 2018.
Pli da informo pri la ekskurso al Balio (PDF, 146 KB)

Raportoj, komentoj kaj fotoj

Raporto de la prezidanto de AEA
Raporto de Ilia Sumilfia Dewi (Indonezio)
Adiaŭa mesaĝo de Albert Stalin Garrido (Filipinoj)
Komentoj de kongresanoj
Orienttimoranoj rakontas

Antaŭ- kaj post-kongresa ekskursoj 2018

Kelkaj detaloj de la ekskursoj antaŭ kaj post la Dua Trilanda Kongreso 2018, en Bekasi, Indonezio, estis publikitaj.

La antaŭkongresa ekskurso estos en Anyer, la 23-a ĝis la 27-a de Marto 2018. La programo ĉefe temos pri marbordaj aktivaĵoj kaj la vulkano Krakatau.

La postkongresa ekskurso estos en Bali, la 3-a ĝis la 6-a de Aprilo 2018. La programo estas determinota.

2017 kongreso: fotoj kaj komentoj

Aǔstralia-Novzelanda Kongreso/Somerkursaro – Brisbano (06 – 15 januaro 2017)

La Kongreso kaj somerkursaro 2017 okazis ĉe International House, 1/5 Rock St, St Lucia QLD 4067.

Speciala gasto estis JoMo, kantisto el Okcitanio (Francio), bone konata en Esperantujo pro energiaj kaj dancigaj kantoj.

La programo inkluzivis:

• Klasoj de Esperanto je du niveloj
• Fama aŭstralia aŭtoro Trevor Steele, pri la historio kaj kulturo de Esperanto
• Vespero de teatro kaj muziko
• Bankedo
• Ekskursoj
• Prelegoj pri Esperanto kaj aliaj temoj
• Jarkunveno

Elŝutu tutan programon (285 KB PDF)

Esther Parris (Foto: Peter Johns)

Grup-foto (Foto: Peter Johns)

JoMo prezentas ĉe Queen Street Mall (Foto: Peter Johns)

Heather kreas bobelojn (Foto: Peter Johns)Vidu pli da fotoj »
(Malfermos en nova fenestro)

Comments:

Ĝeneralaj komentoj

 • Mi devas danki por la tre bona kongreso. Mi ne povas trovi ion por kion mi povas plendi.
 • La brisbana kongreso estis tre bona kaj agrabla, kaj mi faris kelkajn novajn amikojn.
 • La kongreso estis bone organizita, estis trankvila etoso, kaj mi ĝojis sidi kaj aŭskulti kaj trempi la lingvon.
 • Tre dankon por la somerkurson! Ĝi estis mia unua kongreso, kaj mi tre ĝuis ĝin.
 • Mi dankas vin por la “familia” etoso kaj por la indulgo de la partoprenantoj. Oni atentigis min – mi parolis kun preskaŭ ĉiuj. Mi partoprenis en aliaj landaj kongresoj, mi neniam trovis tiun etoson – gardu ĝin.
 • Dankon al ĉiuj, kiuj voluntulis la tempon kaj grandan laboron por distri nin, dankon!
 • Mi tre ŝatis partopreni tiun kongreson; vere ĉiuj (manĝaĵoj, loĝejo, prelegoj…) plaĉis al mi.
 • La organizkapablo de la nuna reelektita estraro estas elstara, montrante la valoron de amikaj kunlaboremaj rilatoj, speciale mi pensas, per Skype.
 • Mi ŝatas havi eksterlandanoj ĉe nia kongreso.
 • Ĝenerale la etoso estis bonega kaj mi, kiel maljunulo, ĝuis la ĉeeston de junuloj.
 • La kongreso/somerlernejo de Aŭstralia Esperanto-Asocio en Brisbano estas ja bonega programo.
 • Bona organizado. Ne mankis ĥaoso (sed tio estis malofte), sed estis malmulte da homoj por fari multe da laboro.
 • Ĝi estis mia unua kongreso kaj mi tre ĝuis ĝin!
 • Estis bone por renkonti novajn amikojn.
 • La vetero estis varma kaj humida sed la etoso estis tre agrabla.

Loko/loĝado

 • Mi estas kontenta.
 • Tre bela taŭga loko… malgraŭ la klimato.
 • Loĝado estas bona. Mi ŝatas, ke la loko estas en naturo (multe da arboj, kelkaj birdoj kaj bestoj, eĉ moskitoj).
 • Loĝado estis ege bone.
 • Perfekte, mi ŝatas esti sola en la ĉambro kun kunulo tute proksime.
 • Bona loko – mi ŝatas Internacian Domon.

Manĝaĵo

 • Mi iom dikiĝis en tiu ĉi kongreso. La manĝaĵoj estas tre, tre bona!
 • Bona manĝaĵo. (Tio gravas.)
 • Tute bonaj.
 • Mi povis manĝi tre bonan manĝaĵon; oni atentis pri mia alergio.
 • Mi ne plendis pri la provizo de manĝaĵo. Kial? Ĉar plaĉis al mi la tuta.
 • Manĝaĵo estis bona kaj malmultekosta.
 • Tre bone gustas kaj sufiĉe multa.
 • La manĝaĵo estis bongusta.
 • Mi tre ŝatis la manĝaĵon ĉar ĝi estis diversa kaj ĉiam eblis manĝi vegetare kaj eĉ vegane, se oni volas.
 • Por la prezo – bona.
 • Manĝo pli bona kaj ne tiom teda ol mi anticipis
 • .

Instruadoj

 • Preferus havi klason inter komencantoj kaj progresantoj.
 • Hazel, la virino kiu instruis nin, estas bonega instruisto – klarajn instrukciojn kaj fortan kapablecon de humoro.
 • Mi estas tre dankema por la ŝanco studi kun bonega instruisto, Franciska.
 • Mi ĝuis la tempon lernante en la klaso de Hazel Green. Ŝi estas tre afabla kaj amikeca kaj ni lernis pri multaj aferoj. Mi estas tre kontenta pri kion mi lernis dum unu semajno kaj estas tre ekscitita daŭri lerni Esperanton.
 • Dum kursoj kaj prelegoj, estus utile por mi aŭdi kaj vidi kelkajn vortojn (por helpi mian komprenon).
 • Mi tre ŝatis vidi la viglecon de instruisto Franciska tra la fenestro.

Historiaj prelegoj de Trevor Steele

 • Tre bona ideo ke ni mem preparis prelegojn pri la historio de Esperanto. Mi pli bone komprenas la komencon de la Movado.
 • Mi partoprenis la kurson de Trevor Steele kaj ĝi estis tre interesa, ne nur por la eksterlandanoj sed ankaŭ por aŭstralianoj.
 • Estis bone aŭdi personan sperton pri Esperanto-historio.
 • Ni ĉiuj lernis kaj ĝuis la ĉiutagajn prelegojn de Trevor.
 • Trevor bele rakontas historion, facile kompreneblan.
 • La kurso de Trevor estas aparte taŭga pro kontribuado de partoprenantoj. Trevor mem pro sia vasta scio povis detale dividi kun ni plurajn tre gravajn eventojn en la mondo.
 • La kurso de Trevor kaj liaj studentoj estis kaj ĝuinda kaj informdona.
 • La saĝeco de Trevor estis bonega por mi.

Ekskursoj

 • Bonaj elektoj por la ekskursoj, eĉ por kvinslandanoj, ĉar mi ne ofte havis eblecon viziti la botanikan ĝardenon.
 • Tre ĝuebla ekskurso kun belaj kaj interesaj vidindaĵoj.
 • Laŭ mi Lone Pine estis tre bone por la eksterlandanoj sed ne por aŭstralianoj. Mi tre ĝuis la botanikan gardenon.
 • Unu tagon pli estus pli bone, ĉar mi volas malkovri Aŭstralion, sed mi vidis kangaruojn, koalojn, ktp.

Koncertoj kun JoMo

 • Dancoj kun JoMo amuzigis min.
 • JoMo estis bonega. La loko estis bonega (en la Mall).
 • Estis brila ideo venigi JoMon.
 • La kantado/koncerto feliĉigis min.
 • Kompreneble mi tre ĝuis JoMo kiam li prezentis sian koncerton.
 • Mi tre ĝuis la muzikon de JoMo – plena da vivo!
 • JoMo estis spektakla! Bonega kantisto, kiu vere energie vigligis nin.
 • Tre valoris la mirindan amikan partoprenadon de JoMo kiu espereble helpos la allogadon de novaj lernantoj de Esperanto.
 • Alta punkto de la kongreso kompreneble estis la koncertoj de JoMo.
 • JoMo faris bonajn distraĵojn kaj viglan laboron – gratulon al li por lia kontribuo.

Prelegoj kaj aliaj

 • Prelegoj estis “mojosaj”; mi sufiĉe multe lernis kaj aparte ŝatis la prelegon “Ismoj en arto”.
 • La ludvesperon mi kompreneble tre ĝuis.
 • Mi trovis la prelegojn informaj kaj interesaj pro la temoj kaj la prezentadoj.
 • Bonis havi tre diversajn prelegojn.
 • La prelegoj konsistis el tre miksaĵo de temoj, sed ankaŭ kompreneble per miksaĵo de elparolkapabloj.
 • Mi tre ŝatis la prelegojn, precipe de Jonathan, Andrew, Terry kaj Erlangga.
 • Dankon al ĉiuj kiuj voluntulis la tempon kaj grandan laboron por distri nin.
 • La diverseco de la prelegoj vere ŝatigis min.

Lastaj komentoj kaj konsiloj

 • Dankon al la estraro, kiu faris seriozan laboron. La ideo inviti JoMon estis tre bona.
 • Dankon pro la muziko kaj la kantoj kaj pro la organizado.
 • Havu kongreson en alia parto de Aŭstralio por viziti!
 • Mi dankas la estraranojn por la dek bonajn tagojn.
 • Estus helpeme se oni uzis blankan tabulon por mesaĝoj al ĉiuj.
 • Mi aŭdis pri Esperanto antaŭ longe, sed estis tiu kongreso, kiu montris la vojon al Esperanto-lernado. Mi certe daŭrigos mian pasion por Esperanto. Dankon.
 • Eble vi povus havi ian grupretadreson kiel
 • Yahoo Groups por respondoj al demandoj el partoprenantoj.
 • Nomo-ŝildoj estu en pli grandaj literoj.
 • Se vi havas ĥoruson, ili devas lerni novajn popolajn kantojn, aŭ ne kantu publike.
 • Venu al somerkurson estontece – supriziĝu!
 • Mi kredas ke la pli bona propono, kiun mi povas fari estas ke mi kaj multaj aliaj ĉeestu la kongreson de 2018.
 • Daŭre uzu AEA-monon por inviti spertulojn eksterlandajn por prezenti, por pli riĉigi nian landon.
 • Mi propogandos pri via kongreso.
 • Mi antaŭĝuas la venontajn kongresojn.
 • Por 2018 mi sugestas venigi 20 dancistinojn de la pariza Lido, kun la plumoj. Estus bela efekto en la Mall.