<< Menu >>

Aŭstralia Esperanto-Informilo – ESK

Esperanto sub la Suda Kruco

ESK 2019-06

La oficiala organo de la Aŭstralia Esperanto-Asocio – kaj ankaŭ por la Novzelanda Esperanto-Asocio – estas Esperanto sub la Suda Kruco (ESK). Ĝi plenas de informoj pri lokaj esperantaj eventoj, la plej lastaj libraj recenzoj, interretaj sugestoj, ŝercoj, konkursoj, klarigoj por komencantoj, kaj multaj aliaj utilaj kaj interesaj novaĵoj.

Membroj de AEA ricevas ĉi tiun amuzan kaj informan revuon. Por informoj pri membriĝo al AEA, vidu nian membriĝan paĝon.

Kontribuoj al Esperanto sub la Suda Kruco ĉiam estas bonvenaj ĉe esk2@esperanto.org.au. Bonvolu inkluzivi alt-kvalitajn fotojn se eblas.

Aktuala numero

Volumo 27 [2], numero 135: junio 2019

Kvar plenplenaj tagoj en Esperantujo, Terry Manley (Armidale)
Koimbra kaj Fado, Heather Heldzingen (Melburno)
Vizito al Flandra Esperanto-Ligo, David Ryan (Wellingtono)
Margaret Chaldecott 1926-2019
Eunice Graham 1919-2019, Terry Manley (Armidale)
AEA Aferoj
Berlinaj muroj en Belfast, David Ryan (Wellingtono)
Pri Leonardo da Vinci Franciska Toubale (Melburno)
Recenzo: Amo inter Ruinoj, David Ryan (Wellingtono)
La Limo de Memoro, Donald Rogers
Hamilton: iam forgesita urbo en norda Nov-Zelando, David Ryan (Wellingtono)
Saga Land, Tom O’Grady (Kvinslando)
Misaj modeloj de la angla gramatiko, Donald Rogers
Fabelo, Nekonato

Pasintaj numeroj

The Australian Esperantist (La Aŭstralia Esperantisto) – dua serio

(Antaŭvenaĵo de ESK)

La Rondo

(Antaŭvenaĵo de The Australian Esperantist – dua serio)

La Informilo

(Antaŭvenaĵo de La Rondo)

The Australian Esperantist (La Aŭstralia Esperantisto) – unua serio

(Antaŭvenaĵo de La Informilo)

Disponeblas ankaŭ iuj aliaj numeroj, en formato PDF. Por pliaj informoj, bonvolu sendi mesaĝon al info@esperanto.org.au

Pri sendado de artikoloj al ESK

Artikoloj – aŭ dosierujoj enhavantaj artikolojn kaj fotojn – povas esti senditaj al ESK per esk2@esperanto.org.au.