<< Menu >>

Aŭstralia Esperanto-Informilo – ESK

Esperanto sub la Suda Kruco

ESK 2018-12

La oficiala organo de la Aŭstralia Esperanto-Asocio – kaj ankaŭ por la Novzelanda Esperanto-Asocio – estas Esperanto sub la Suda Kruco (ESK). Ĝi plenas de informoj pri lokaj esperantaj eventoj, la plej lastaj libraj recenzoj, interretaj sugestoj, ŝercoj, konkursoj, klarigoj por komencantoj, kaj multaj aliaj utilaj kaj interesaj novaĵoj.

Membroj de AEA ricevas ĉi tiun amuzan kaj informan revuon. Por informoj pri membriĝo al AEA, vidu nian membriĝan paĝon.

Kontribuoj al Esperanto sub la Suda Kruco ĉiam estas bonvenaj ĉe esk2@esperanto.org.au. Bonvolu inkluzivi alt-kvalitajn fotojn se eblas.

Aktuala numero

Volumo 26 [4], numero 133: decembro 2018

Antaŭparolo, Terry Manley
Dunedin: Bela, historia urbo en suda Nov-Zelando, David Ryan (Wellington)
Vizito al Tasmanio, Indrani Beharry-Lall (Adelajdo)
Vojaĝi en kaj el Hungarujo, Franciska Toubale (Melburno)
Libro Recenzo – Antaŭ unu jarcento – La granda milito kaj Esperanto, Sandor Horvath (Adelajdo)
Izolitaj homoj – Aŭstraliaj verkintaj en Esperanto, Trevor Steele (Adelajdo)
Kio estas familio?, Joanne Johns (Melburno)
Trajto de ĝentileco, Franciska Toubale (Melburno)
Kelkaj el miaj Esperanto-travivaĵoj Marcel Leereveld (Melburno)
Plasto en oceanoj, Franciska Toubale (Melburno)
Piroteknikaĵo, Franciska Toubale (Melburno)
Kiel verki tekston por la elektronika medio, Jonathan Cooper (Gosford)
Ekskurso al Peŭcang Insulo kaj Handeŭleŭm Insulo, Kam Lee (Hobarto)
Recenzo de “Complete Esperanto”, Jonathan Cooper (Gosford)

Pasintaj eldonoj

The Australian Esperantist (La Aŭstralia Esperantisto) – dua serio

(Antaŭvenaĵo de ESK)

La Rondo

(Antaŭvenaĵo de The Australian Esperantist – dua serio)

La Informilo

(Antaŭvenaĵo de La Rondo)

The Australian Esperantist (La Aŭstralia Esperantisto) – unua serio

(Antaŭvenaĵo de La Informilo)

Disponeblas ankaŭ iuj aliaj numeroj, en formato PDF. Por pliaj informoj, bonvolu sendi mesaĝon al info@esperanto.org.au

Pri sendado de artikoloj al ESK

Artikoloj – aŭ dosierujoj enhavantaj artikolojn kaj fotojn – povas esti senditaj al ESK per esk2@esperanto.org.au.