<< Menu >>

Aŭstralia Esperanto-Informilo – ESK

Esperanto sub la Suda Kruco

esk201712

La oficiala organo de la Aŭstralia Esperanto-Asocio – kaj ankaŭ por la Novzelanda Esperanto-Asocio – estas Esperanto sub la Suda Kruco (ESK). Ĝi plenas de informoj pri lokaj esperantaj eventoj, la plej lastaj libraj recenzoj, interretaj sugestoj, ŝercoj, konkursoj, klarigoj por komencantoj, kaj multaj aliaj utilaj kaj interesaj novaĵoj.

Membroj de AEA ricevas ĉi tiun amuzan kaj informan revuon. Por informoj pri membriĝo al AEA, vidu nian membriĝan paĝon.

Aktuala numero

Volumo 25 [4], numero 129: decembro 2017

Antaŭparolo, David Ryan (Velingtono)
La Tragedio de Orfeo kaj Eŭridicia (helena legendo), Tom O’Grady (Kvinslando)
Se la diablo vere ekzistas, kie li troviĝas?, Bob Felby (Adelajdo)
Julie Lois Regal (1920-2017), Katja Steele (Adelajdo)
Kristnaskan Vesperon 1955, Bob Felby (Adelajdo)
Ekskursoj en Indonesio, Kam Lee (Hobarto)
Recenzo: Idoj de la Imperio de Kalle Kniivila, David Ryan (Velingtono)
Bondezirojn al Marcel Leereveld, okaze de lia centa naskiĝdatreveno
Konsultado kaj Obeado (parto 2): Parizo Parolas, Paul Desailly (Adelajdo)
Promesplena paŝo pri Instruado de Esperanto, Paul Desailly (Adelajdo)

Pasintaj eldonoj

The Australian Esperantist (La Aŭstralia Esperantisto) – dua serio

(Antaŭvenaĵo de ESK)

La Rondo

(Antaŭvenaĵo de The Australian Esperantist – dua serio)

La Informilo

(Antaŭvenaĵo de La Rondo)

The Australian Esperantist (La Aŭstralia Esperantisto) – unua serio

(Antaŭvenaĵo de La Informilo)

Disponeblas ankaŭ aliaj eldonoj, en formato PDF. Por pliaj informoj, bonvolu sendi mesaĝon al info@esperanto.org.au

Pri sendado de artikoloj al ESK

Artikoloj – aŭ dosierujoj enhavantaj artikolojn kaj fotojn – povas esti senditaj al ESK per esk2@esperanto.org.au.