<< Menu >>

Aŭstralia Esperanto-Informilo – ESK

Esperanto sub la Suda Kruco

ESK 2018-06

La oficiala organo de la Aŭstralia Esperanto-Asocio – kaj ankaŭ por la Novzelanda Esperanto-Asocio – estas Esperanto sub la Suda Kruco (ESK). Ĝi plenas de informoj pri lokaj esperantaj eventoj, la plej lastaj libraj recenzoj, interretaj sugestoj, ŝercoj, konkursoj, klarigoj por komencantoj, kaj multaj aliaj utilaj kaj interesaj novaĵoj.

Membroj de AEA ricevas ĉi tiun amuzan kaj informan revuon. Por informoj pri membriĝo al AEA, vidu nian membriĝan paĝon.

Kontribuoj al Esperanto sub la Suda Kruco ĉiam estas bonvenaj ĉe esk2@esperanto.org.au. Bonvolu inkluzivi alt-kvalitajn fotojn se eblas.

Aktuala numero

Volumo 26 [2], numero 131: junio 2018

Antaŭparolo, Terry Manley
Instruado de Esperanto per Skajpo, Marja Nielsen (Sudaŭstralio)
La Mama, Franciska Toubale (Melburno)
La stranga moderna arto de muzikfarado, Joanne Johns (Melburno)
D-ro Mark Fettes, prezidanto de UEA, akuzita pri protesto, Jonathan Cooper (Gosford)
Komentoj de partoprenantoj de la tri landa kongreso en Bekasi, Indonezio
Arakna kaj Atena, Tom O’Grady (Kvinslando)
Kondolencoj por Doug Everingham Peter Danzer (Brisbano)
Pikniko dum ANZAK-tago, Katja Steele (Adelajdo)
La spuroj de vivo, Jonathan Cooper (Gosford)
Tiel funkcias mia loka registaro, Franciska Toubale (Melburno)
La interna ideo, Paul Desailly (Adelajdo)
La plej granda saniganto de la lasta jarcento, Trevor Steele (Adelajdo)
Vorta ŝtuparo, Donald Rogers (Nov-Zelando)

Pasintaj eldonoj

The Australian Esperantist (La Aŭstralia Esperantisto) – dua serio

(Antaŭvenaĵo de ESK)

La Rondo

(Antaŭvenaĵo de The Australian Esperantist – dua serio)

La Informilo

(Antaŭvenaĵo de La Rondo)

The Australian Esperantist (La Aŭstralia Esperantisto) – unua serio

(Antaŭvenaĵo de La Informilo)

Disponeblas ankaŭ iuj aliaj numeroj, en formato PDF. Por pliaj informoj, bonvolu sendi mesaĝon al info@esperanto.org.au

Pri sendado de artikoloj al ESK

Artikoloj – aŭ dosierujoj enhavantaj artikolojn kaj fotojn – povas esti senditaj al ESK per esk2@esperanto.org.au.