<< Menu >>

Aŭstralia Esperanto-Informilo – ESK

Esperanto sub la Suda Kruco

ESK 2018-12

La oficiala organo de la Aŭstralia Esperanto-Asocio – kaj ankaŭ por la Novzelanda Esperanto-Asocio – estas Esperanto sub la Suda Kruco (ESK). Ĝi plenas de informoj pri lokaj esperantaj eventoj, la plej lastaj libraj recenzoj, interretaj sugestoj, ŝercoj, konkursoj, klarigoj por komencantoj, kaj multaj aliaj utilaj kaj interesaj novaĵoj.

Membroj de AEA ricevas ĉi tiun amuzan kaj informan revuon. Por informoj pri membriĝo al AEA, vidu nian membriĝan paĝon.

Kontribuoj al Esperanto sub la Suda Kruco ĉiam estas bonvenaj ĉe esk2@esperanto.org.au. Bonvolu inkluzivi alt-kvalitajn fotojn se eblas.

Aktuala numero

Volumo 27 [1], numero 134: marto 2019

Antaŭparolo, Terry Manley
Kongreso de Davidoj, David Ryan (Wellington)
Saluton!, Sarah Palmer (Adelajdo)
Instrui la komencantojn, Franciska Toubale (Melburno)
Mia vojaĝo en Aŭstralio, Szabolcs Szilva (Pollando)
Somerlernejaj Esperanto-kapkovraĵoj, Katja Steele (Adelajdo)
Joanne kaj la Melburnanoj, Katja Steele (Adelajdo)
Kiel vi fartas – 3ZZZ?, Katja Steele (Adelajdo)
Fotoj de la kongreso en Adelajdo Diversaj fotistoj
Kombuĉo, Paul Garwood (Nov-zelando)
Kostariko, Indrani Beharry-Lall (Adelajdo)
Roger Springer
Benzinmanka Lando, David Ryan (Wellington)
Esperanto: Universala help-lingvo, Paul Desailly (Adelajdo)

Pasintaj eldonoj

The Australian Esperantist (La Aŭstralia Esperantisto) – dua serio

(Antaŭvenaĵo de ESK)

La Rondo

(Antaŭvenaĵo de The Australian Esperantist – dua serio)

La Informilo

(Antaŭvenaĵo de La Rondo)

The Australian Esperantist (La Aŭstralia Esperantisto) – unua serio

(Antaŭvenaĵo de La Informilo)

Disponeblas ankaŭ iuj aliaj numeroj, en formato PDF. Por pliaj informoj, bonvolu sendi mesaĝon al info@esperanto.org.au

Pri sendado de artikoloj al ESK

Artikoloj – aŭ dosierujoj enhavantaj artikolojn kaj fotojn – povas esti senditaj al ESK per esk2@esperanto.org.au.